20 lat odrodzonej Akcji Katolickiej w Polsce

Swoje patronalne święto obchodziła dziś Akcja Katolicka. W tym roku wpisało się ono w jubileusz 85. rocznicy ustanowienia Akcji Katolickiej w Polsce oraz 20. rocznicy odrodzenia stowarzyszenia.

Centralnym punktem dorocznego święta była Msza św. w kościele św. Krzyża w Warszawie, której przewodniczył ks. bp Marek Solarczyk, asystent krajowy Akcji Katolickiej archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej.

W homilii nawiązał do Dekretu o apostolstwie świeckich,  ogłoszonego na Soborze Watykańskim II. Ksiądz Biskup wskazał, że ten epokowy dokument podkreśla odpowiedzialność i niepowtarzalność posłannictwa wiernych świeckich w budowaniu Królestwa Bożego we współczesnym świecie.

Czytamy w tym dekrecie: „To posłannictwo Kościoła w świecie wypełniają świeccy przede wszystkim przez zgodność życia z wiarą, dzięki czemu stają się światłością świata; przez swoją rzetelność w każdym zajęciu, dzięki której pociągają wszystkich do umiłowania prawdy i dobra, a wreszcie do Chrystusa i Kościoła”. Przez miłość braterską dzięki której biorąc udział w życiu, pracach, cierpieniach i dążnościach swych braci, powoli i niepostrzeżenie przygotowują serca wszystkich na działanie łaski zbawczej – mówił ks. bp Marek Solarczyk.

Akcja Katolicka w Polsce została powołana w 1930 roku, przez konferencję Episkopatu Polski. W 1949 roku, w obawie przed komunistycznymi prześladowaniami, organizację rozwiązano. Akcja Katolicka została reaktywowana w 1996r.

RIRM

drukuj