fot. flickr

Akcja Katolicka rozpoczyna kampanię promującą postawę „za życiem”

Akcja Katolicka razem z Fundacją Słowo w sobotę – w dniu narodzenia Matki Bożej – rozpoczyna kampanię promującą życie – poinformowała w rozmowie z PAP prezes Akcji Katolickiej w Polsce Urszula Furtak. Dodała, że kampania rozpoczęła się już w Toruniu, Radomiu Tarnowie, Zielonej Górze, Kaliszu, Krakowie, Poznaniu, Wrocławiu, Ełku, Siedlcach, Częstochowie, Białymstoku, Płocku i Gdańsku.

Poinformowała też, że kampanii towarzyszy zaproponowany przez Akcję Katolicką obraz, który będzie można spotkać na banerach, plakatach, stronach internetowych, a także w przestrzeni komunikacji społecznej.

„Święto Narodzenia Matki Bożej pobudza nas w szczególny sposób do dziękczynienia za ten wielki dar Bożej Miłości, ale też pragniemy zwrócić szczególną uwagę na dar życia. Ciesząc się Maryją, wołamy w dzień Jej święta o uszanowanie świętości życia. Narodzenie zwiastowało całemu światu radość. I w nas jest wielkie pragnienie, aby poderwać znów wielkie rzesze ludzi do wspólnej modlitwy w intencji obrony życia nienarodzonych” – podkreśliła Urszula Furtak.

Przytoczyła przy tej okazji słowa św. Jana Pawła II – patrona Akcji Katolickiej – który w encyklice „Evangelium vitae” napisał: „O Maryjo, jutrzenko nowego świata, Matko żyjących, Tobie zawierzamy sprawę życia: spójrz, o Matko, na niezliczone rzesze dzieci, którym nie pozwala się przyjść na świat, ubogich, którzy zmagają się z trudnościami życia, mężczyzn i kobiet – ofiary nieludzkiej przemocy, starców i chorych zabitych przez obojętność albo fałszywą litość. Spraw, aby wszyscy wierzący w Twojego Syna potrafili otwarcie i z miłością głosić ludziom naszej epoki ewangelię życia. Wyjednaj im łaskę przyjęcia jej jako zawsze nowego daru, radość wysławiania jej z wdzięcznością w całym życiu oraz odwagę czynnego i wytrwałego świadczenia o niej, aby mogli budować, wraz ze wszystkimi ludźmi dobrej woli, cywilizację prawdy i miłości na cześć i chwałę Boga Stwórcy, który miłuje życie”.

Zdaniem prezes Akcji Katolickiej, tym, co wyróżnia człowieka, jest zdolność poznawania siebie, autorefleksji i panowania nad sobą.

„Każde życie ludzkie jest najcenniejszym darem. W Instrukcji Dignitas personae czytamy: >>Początek życia człowieka ma swój prawdziwy kontekst w małżeństwie i w rodzinie, w której zostaje ono poczęte poprzez akt wyrażający wzajemną miłość mężczyzny i kobiety. Prokreacja prawdziwie odpowiedzialna wobec mającego się narodzić dziecka winna być owocem małżeństwa<<. Bóg, Stwórca człowieka, jest jedynym Panem życia i śmierci, dlatego człowiek nigdy nie może mieć absolutnej władzy nad innym człowiekiem, który zawsze jest „obrazem Boga” – podkreśliła prezes Akcji Katolickiej.

Przypomniała też, że w Sejmie procedowany jest projekt „Zatrzymaj aborcję”, przygotowany przez obywatelską inicjatywę ustawodawczą. Ogranicza on możliwości zabijania dzieci w łonie matki ze względu na podejrzenie niepełnosprawności bądź choroby. Mimo że posłowie zgłosili do Trybunału Konstytucyjnego niezgodność z konstytucją obecnie działającej ustawy „O planowaniu rodziny…”, nie powinno się dalej zwlekać z procedowaniem tego projektu przez Sejm.

„Uważamy, że ważne jest nieustanne uwrażliwianie rodziców, że życie ludzkie zaczyna się od momentu poczęcia i trwa do naturalnej śmierci. Jest to niezbity fakt naukowy. Zachęcamy do szerokiego propagowania i nieustannej afirmacji życia. Życząc wszystkim przyszłym rodzicom radości z narodzenia dzieci, liczymy również na to, że akcja ta zjednoczy wszystkich do przyjęcia postawy za życiem” – powiedziała PAP prezes Akcji Katolickiej Urszula Furtak.

PAP/RIRM

drukuj