XVI Sympozjum Teologiczne w Kazimierzu Biskupim

W Wyższym Seminarium Duchownym Zgromadzenia Misjonarzy Świętej Rodziny w Kazimierzu Biskupim zakończyło się dwudniowe XVI Sympozjum Teologiczne pt. „Duszpasterstwo rodzin w kontekście nowej ewangelizacji”.

Sympozjum rozpoczęło się wczoraj odprawieniem Eucharystii, której przewodniczył ks. bp Wiesław Mering, biskup diecezjalny włocławski. Po Mszy św. sympozjum otworzył ks. dr hab. Adam Sobczyk MSF – prowincjał Polskiej Prowincji Zgromadzenia Misjonarzy Świętej Rodziny.

Ks. dr Andrzej Pryba MSF zaznaczył, że tegoroczne sympozjum miało na celu spojrzenie w stronę duszpasterstwa rodzin w perspektywie nowej ewangelizacji.

– Poszukujemy ciągle nowych form i sposobów ewangelizacji oraz prowadzenia zorganizowanego działania skierowanego do poszczególnych ludzi. Chcemy widzieć małżeństwo i rodzinę jako podmiot i przedmiot ewangelizacji i duszpasterstwa. Słowa Jana Pawła II: „Przyszłość ludzkości idzie przez rodzinę” były punktem wyjścia i inspiracją do tego, by nad tym zagadnieniem się pochylić w czasie tegorocznego sympozjum – wskazał ks. dr Andrzej Pryba.

W czasie pierwszego dnia sympozjum odbyły się następujące wykłady:

– ks. dr Andrzej Pryba MSF – „Duszpasterstwo rodzin działalnością ewangelizacyjna wobec rodzin”.

– ks. dr hab. Andrzej Kobyliński z UKSW w Warszawie – „Tożsamość katolicka a nowa ewangelizacja, od protestantyzacji do pentekosatlizacji”

– ks. prof. dr hab. Ireneusz Mroczkowski z UKSW w Warszawie – „Duszpasterstwo rodzin w duchu nowej ewangelizacji na przykładzie działań pastoralnych na terenie diecezji płockiej”.

W kolejnych dwóch sesjach omawiane były m.in. kwestie dotyczące duchowości nowej ewangelizacji w oparciu o nauczenie papieża Franciszka, posynodalnej perspektywy pomocy rodzinie czy reformie procesu ws. orzekania nieważności małżeństwa.

Wykłady w czasie drugiego dnia sympozjum:

– ks. dr hab. Mieczysław Polak z UAM w Poznaniu – „Stała formacja prezbiterów do duszpasterstwa rodzin”

– dr Anna Wieradzka- Pilarczyk z UAM w Poznaniu – „Formowanie religijnej tożsamości jako wyzwanie dla współczesnej ewangelizacji”

– Anna i Roman Kobiałkowie – „Sakralni małżonkowie głosicielami ewangelii rodziny”

– ks. prof. dr hab. Andrzej Bohdanowicz  z  UAM z Poznaniu  – „Odpowiedzialne rodzicielstwo według Pawła VI w kontekście nowej ewangelizacji”

– Wiesław Gajewski z Fundacji Czyste Serca w Bydgoszczy – „Płeć 3D contra gender”.

XVI Sympozjum Teologiczne w Kazimierzu BiskupimRIRM

drukuj