fot. PAP/Jakub Kamiński

Ordo Iuris przygotował projekt ustawy o klauzuli sumienia

Zapewnienie przestrzegania prawa do sprzeciwu sumienia i wykonanie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z października 2015 roku – to cel projektu ustawy o tzw. klauzuli sumienia. Projekt przygotował Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris przy współpracy z Centrum Wspierania Inicjatyw dla Życia i Rodziny.

Ustawa w formie petycji ma zapewnić przestrzeganie prawa do sprzeciwu sumienia. Jest to nowelizacja ustawy o gwarancjach wolności sumienia i wyznania.

Jednocześnie wykonuje wyrok TK z 7 października 2015 r. Gwarantuje on, szczególnie w zawodach medycznych, prawo do sprzeciwu sumienia. To podstawowe prawo człowieka.

Projekt uchyla uchwalone jeszcze w PRL przepisy, które zakazują lub ograniczają prawo do powoływania się na sprzeciw sumienia.

Ta ustawa przede wszystkim zawiera ogólną, zgodną z wyrokiem TK definicję tego konstytucyjnego prawa mówił dr Tymoteusz Zych, dyrektor Centrum Analiz Legislacyjnych Ordo Iuris.

– Stwierdza, że sprzeciw sumienia przysługuje – jak wynika z polskiej konstytucji – każdemu, kto będzie rozpoznawał określone działania jako złe. To oczywiście nie znaczy, że ten sprzeciw jest bezgraniczny. Jego granicami są porządek graniczny, bezpieczeństwo, ochrona życia i zdrowia. Natomiast w szczególnych klauzulach chroniących sumienie jest wprowadzany, w odniesieniu do części zawodów – mówił dr Tymoteusz Zych.

W pracach nad ustawą brał udział prof. Bogdan Chazan. Jak zaznaczył, w Polsce pracownicy służby zdrowia wciąż mają duży problem z korzystaniem z klauzuli sumienia.

– Dlaczego nie korzystają? Dlatego, że spotykają się z obstrukcją, z przeszkodami w swoim miejscu pracy. Ludzie, którzy proszą o to, aby nie wykonywać jakichś procedur, są – moim zdaniem – traktowani w sposób niewłaściwy. Proponuje się im zmianę specjalizacji, odsuwa od zabiegów operacyjnych, które muszą wykonać w związku z programem specjalizacji. Ta wolność sumienia jest potrzebna dla nas, wykonujących zawody medyczne, ale jest także potrzebna dla naszych pacjentów – wskazał prof. Bogdan Chazan.

Projekt zostanie skierowany do senackiej Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji.

Zuzanna Dąbrowska/RIRM

drukuj