fot. redemptorysci.krakow.pl

Projekt ustawy chroniący tradycyjną formę małżeństwa

Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris przygotował projekt ustawy, gwarantujący prawną ochronę małżeństwa jako związku kobiety i mężczyzny. Dokument trafił już do szefa klubu Prawa i Sprawiedliwości Ryszarda Terleckiego. Partia ma zdecydować, czy skierować go pod obrady Sejmu. 

Projekt wprowadza zmiany w dwóch ustawach – w prawie prywatnym międzynarodowym oraz prawie o aktach stanu cywilnego. Dokument wyklucza między innymi możliwość stosowania przepisów prawa obcego w zakresie, w jakim reguluje ono związki partnerskie osób tej samej płci.

Na przestrzeni lat poszczególne państwa instytucjonalizują związku partnerskie osób tej samej płci, a niektóre odnoszą do nich pojęcie małżeństwa. Często dzieje się to wbrew woli większości obywateli na mocy orzecznictwa trybunałów międzynarodowych – mówi dr Joanna Banasiuk, z Instytutu Ordo Iuris.

– Możemy powiedzieć, że przygotowany przez Instytut Ordo Iuris projekt ustawy składa się z dwóch zasadniczych części. Ten pierwszy zestaw rozwiązań prawnych, który się proponuje ma zabezpieczyć polski porządek prawny przed naciskiem sądownictwa międzynarodowego na rzecz instytucjonalizacji związków partnerskich i odniesienia do nich pojęcia małżeństwa. Natomiast drugi zestaw przypisów ogranicza sądowi możliwość instytucjonalizacji związków jednopłciowych, w efekcie stopniowego przyznawania tym jednopłciowym konkubinatom uprawnień analogicznych do tych, które w różnych dziedzinach prawa przysługują małżeństwom – wyjaśnia dr Joanna Banasiuk.

Do polskiego prawa należy wprowadzić takie rozwiązania, które wzmocnią pozycję małżeństwa i rodziny – podkreślają prawicy Instytutu Ordo Iuris.

Ma to być odpowiedź na coraz głośniejsze postulaty środowisk, które zabiegają o instytucjonalizację związków jednopłciowych. Instytut chce, by polskie władze zapobiegały takim działaniom albo utrudniły realizację takiego scenariusza.

RIRM

 

drukuj