Wpisy

[FELIETON] Soborowy wytrych

W minionym tygodniu wspominaliśmy 60-lecie otwarcia Soboru Watykańskiego II, czyli niewątpliwie najbardziej przełomowego wydarzenia w Kościele w XX wieku i zarazem budzącego po dziś dzień nieustające kontrowersje i spory. Trzeba jednak podkreślić, że olbrzymia część tego zamieszania jest efektem nie tyle samego Vaticanum II, co jego interpretacji.

[TYLKO U NAS] Ks. prof. P. Bortkiewicz: Powodem krytyki Soboru Watykańskiego II jest totalna ignorancja i nieznajomość doktryny soborowej

Jednym z głównych powodów krytyki Soboru Watykańskiego II jest totalna ignorancja i nieznajomość doktryny soborowej taką, jaka ona faktycznie była i pozostaje aktualna – powiedział ks. prof. Paweł Bortkiewicz, etyk, w programie „Rozmowy niedokończone” w TV Trwam.

[TYLKO U NAS] Ks. prof. P. Bortkiewicz TChr o Soborze Watykańskim II: Zatracamy jego ducha, marginalizujemy go i oskarżamy za grzechy niepopełnione

Myślę, że jest kilka powodów, dla których warto wrócić do tematyki soborowej. Jednym z nich jest kryzys wewnątrz samego Kościoła, który w moim przekonaniu powodowany jest m.in. tym, że odeszliśmy od Soboru, zatracamy jego ducha, marginalizujemy go i oskarżamy za grzechy niepopełnione. Z pewnym zdumieniem i niepokojem przekonuję się, że coraz częściej wśród nas, katolików pojawiają się ludzie, którzy oskarżają Sobór i uważają go za zło – powiedział ks. prof. Paweł Bortkiewicz TChr, bioetyk, wykładowca akademicki, w felietonie z cyklu „Myśląc Ojczyzna” na antenie TV Trwam.

[TYLKO U NAS] Ks. prof. P. Bortkiewicz TChr: To nie Bóg milczy, ale nasz grzech, pasywność i sekularyzacja sprawia, że przeżywamy aktualny kryzys

Jestem głęboko przekonany, że istotą Kościoła powszechnego jest jego otwartość, pluralizm i uniwersalizm. Oznacza to wspólnotę, w której możemy oddawać cześć Bogu. Możemy to czynić na sposób Mszy trydenckiej, jak i tej posoborowej. Coraz częściej wydaje mi się, że nie rozumiemy i nie chcemy zrozumieć, czym faktycznie był dla nas Sobór Watykański II – podkreślił ks. prof. Paweł Bortkiewicz TChr, bioetyk i wykładowca akademicki, w felietonie z cyklu „Myśląc Ojczyzna” na antenie TV Trwam.

[TYLKO U NAS] Ks. prof. P. Bortkiewicz: Dziś wielu katolików w Polsce kwestionuje Sobór Watykański II. Czy to nie oznacza, że przypisujemy zdradę Boga, Kościoła, Ewangelii ludziom takim, jak św. Jan Paweł II czy ks. kard. S. Wyszyński?

Dziś wielu katolików w Polsce kwestionuje coraz dobitniej Sobór Watykański II. Jest on postrzegany jako zdrada, odstępstwo od jedynego prawdziwego Kościoła, choć nie jest on bliżej określony. Czy takie poglądy nie oznaczają, że przypisujemy zdradę Boga, Kościoła, Ewangelii ludziom takim, jak św. Paweł VI, św. Jan XXIII, św. Jan Paweł II czy wkrótce błogosławiony ks. kard. Stefan Wyszyński? – zauważył ks. prof. Paweł Bortkiewicz w felietonie z cyklu „Myśląc Ojczyzna” na antenie TV Trwam.