Wpisy

Związek Przedsiębiorców i Pracodawców oraz NSZZ „Solidarność” domagają się przeprowadzenia lustracji w Radzie Dialogu Społecznego 

Związek Przedsiębiorców i Pracodawców oraz NSZZ „Solidarność” zwróciły się do prezydenta RP o objęcie lustracją Rady Dialogu Społecznego. Chodzi o wprowadzenie jasnych zasad dotyczących składania oświadczeń lustracyjnych przez obecnych i przyszłych członków Rady.