fot. PAP/Radek Pietruszka

E. Rafalska: Rząd ciągle wyciąga rękę do partnerów społecznych i liczy w tym na wzajemność

Strona rządowa ciągle wyciąga rękę do partnerów społecznych i liczy w tym na wzajemność – podkreśliła w środę po posiedzeniu plenarnym Rady Dialogu Społecznego minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska.

W środę na posiedzeniu plenarnym Rady Dialogu Społecznego przedstawiony został projekt uchwały przygotowany przez Związek Nauczycielstwa Polskiego i stronę pracodawców, przewidujący organizację tzw. okrągłego stołu w ramach RDS.

Celem organizacji okrągłego stołu w ramach RDS wskazanym w projekcie miałoby być wypracowanie rozwiązań związanych m.in. ze znaczącym podniesieniem wynagrodzeń nauczycieli, zwiększeniem nakładów na oświatę i zmianą systemu finansowania oświaty, a także z ustaleniem standardów oświatowych i poprawą warunków pracy nauczycieli. Debata ta miałaby się odbyć w czerwcu.

W związku z uwagami zgłoszonymi przez stronę rządową i przedstawicieli NSZZ „Solidarność” projekt ten został skierowany do zespołu ds. usług publicznych, który ma się zebrać i omówić go 17 maja. Wśród uwag był m.in. postulat o uwzględnienie w projekcie pracowników administracji i obsługi szkół.

Kolejne posiedzenie plenarne ma się odbyć jeszcze w maju.

Jak mówiła po posiedzeniu plenarnym RDS minister Elżbieta Rafalska, propozycja przedstawiona przez Związek Nauczycielstwa Polskiego i stronę pracodawców nie została przyjęta m.in. z powodu braku kworum.

„To ważny temat, a jednak partnerzy społeczni nie są w pełnym składzie osobowym” – zauważyła.

Wyraziła również ubolewanie, że „kiedy trwały prace nad tym stanowiskiem, nad tą uchwałą, to nie pomyślano o tym, że dialog społeczny to są pracodawcy, związki zawodowe oraz strona rządowa”.

Jej zdaniem, rząd „ciągle wyciąga rękę do partnerów społecznych i liczy w tym na wzajemność”.

Elżbieta Rafalska zwróciła również uwagę, że wśród postulatów przedstawionych w projekcie uchwały „zgubił się uczeń”.

„Nadrzędnym celem powinna być poprawa jakości kształcenia i funkcjonowania polskiej oświaty, w której nauczyciel jest niezwykle istotnym elementem tego, żeby ta oświata funkcjonowała na naprawdę wysokim poziomie” – oceniła.

Minister podkreśliła też, że jeżeli ten stół w ramach RDS powstanie, to rząd nie zawiesi prac stołu, który trwa.

„To byłoby niepoważne, żebyśmy przerywali nasze rozmowy. My do tego stołu ciągle dopraszamy partnerów związkowych i pracodawców, będziemy dalej rozmawiać” – dodała.

Prezes ZNP Sławomir Broniarz wyraził nadzieję, że posiedzenie zespołu ds. usług publicznych, które „dokona przejrzenia treści projektu uchwały i jednocześnie uzupełni zgłoszone uwagi, spowoduje, że ustaną wszelkie powody, dla których RDS miałaby nie przyjąć tego dokumentu”.

Wskazał również, że propozycje zgłoszone podczas debaty „nie były szczególnie kluczowe”.

„Obejmowały przede wszystkim dopisanie do projektu administracji i obsługi szkół, a na tym nam także zależało” – podkreślił.

„Mam nadzieję, że 17 maja będziemy mieli gotowy dokument” – dodał.

Zorganizowany przez Związek Nauczycielstwa Polskiego i Forum Związków Zawodowych strajk w szkołach trwał od 8 do 27 kwietnia bieżącego roku.

Pierwszy etap rozmów poświęconych edukacji, tzw. „edukacyjny okrągły stół”, zorganizowany z inicjatywy premiera Mateusza Morawieckiego, odbył się w piątek 26 kwietnia w centrum konferencyjnym na PGE Narodowym, a obrady w podstolikach toczyły się we wtorek 30 kwietnia w Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Kolejne spotkanie planowane jest na 10 maja.

PAP/RIRM

drukuj