Stanowisko rządu ws. ograniczenia handlu w niedzielę – do końca lutego

Do końca lutego ma być gotowe stanowisko rządu ws. obywatelskiego projektu ustawy, który ogranicza handel w niedzielę. Minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska poinformowała, że projekt jest na etapie konsultacji międzyresortowych.

W oparciu o uwagi ma być przygotowane stanowisko rządu. Szefowa resortu przyznała, że rozwiązania są obarczone wadami prawnymi. Jednocześnie zapewniła o dalszych pracach nad projektem.

– Ten projekt ma wady. Mówiliśmy o nich wyraźnie i pewnie ostateczny kształt tej ustawy ulegnie zmianie. W tej chwili czekamy na uwagi innych resortów. Mając te wszystkie uwagi przygotujemy stanowisko i będziemy chcieli do końca tego miesiąca przedstawić. Na pewno jesteśmy przeciwni stosowaniu kar pozbawienia wolności przy łamaniu przepisów tej ustawy i pewnie ostateczny kształt będzie odbiegał od projektu obywatelskiego, ale o niczym nie przesądzamy. Na pewno będziemy procedować i na pewno nie ma mowy o tym, żeby była propozycja odrzucenia tego projektu ustawy. To nie wchodzi w grę – powiedziała minister Elżbieta Rafalska.

Projekt ustawy na początku września złożył w Sejmie Komitet Inicjatywy Ustawodawczej. W jego skład wchodzą „Solidarność” oraz inne organizacje.

Zgodnie z projektem zakaz handlu w niedziele miałby dotyczyć większości placówek handlowych. Przewiduje ona także szereg odstępstw od zasady zakazu handlu.

RIRM

drukuj