Negocjacje Rady Dialogu Społecznego ws. reformy prawa pracy i administracji

Rada Dialogu Społecznego rozpoczęła negocjacje dotyczące umowy społecznej. Przedstawiciele rządu, biznesu i pracowników omawiają m.in. propozycje wydłużenia urlopu do 31 dni, wprowadzenia pracy zdalnej do Kodeksu pracy na stałe oraz reformy administracji i podniesienia jej efektywności. O sprawie napisała „Rzeczpospolita”.

Zmiany mają wyciągnąć polską gospodarkę z koronakryzysu. Swoim zakresem mają objąć praktycznie wszystkie dziedziny na styku biznesu, pracowników i polityki społecznej państwa.

Prof. Zbigniew Krysiak, ekonomista, zaznaczył, że poruszane przez Radę Dialogu Społecznego zagadnienia są ważne i warte uwzględnienia w umowie społecznej.

– Rozwiązania dotyczące pracy zdalnej są bardzo korzystne i ważne dla wszystkich podmiotów i dla całej gospodarki. Trzeba rozważyć kwestię urlopów. Myślę, że można byłoby patrzeć na to ewentualnie z perspektywy i w okresie trwania pandemii. Niewątpliwie potrzebne jest rozważenie kwestii płacowych, w szczególności patrząc na system administracji państwowej. Trzeba pamiętać, że nie może być tak, że administracja państwowa nie zarabia dużo, bo wtedy mamy ryzyko odchodzenia cennych, zdolnych pracowników – wskazywał prof. Zbigniew Krysiak.

Według ustaleń gazety, projekt zmian ma być przygotowany w marcu br. i wejść w życie na początku 2022 r. Obecne negocjacje są dość burzliwe.

RIRM

drukuj