fot. P. Tracz/KPRM

B. Szydło: Reformy oświaty chcemy w pełnej dyskusji

Reformę oświaty chcemy przeprowadzić w pełnej dyskusji – przy współpracy z nauczycielami, rodzicami i samorządowcami – powiedziała premier Beata Szydło w TV Trwam.

Szefowa polskiego rządu gościła wczoraj w audycji „Rozmowy niedokończone”, podczas której mówiła m.in. o planowanych przez rząd zmianach w edukacji.

Premier Beata Szydło zaznaczyła, że jeśli planowana reforma oświaty będzie przeprowadzona w dialogu, to będzie dobra dla uczniów i dla kraju. Przywróci również godny status nauczyciela – podkreśliła.

– Chcemy, żeby nauczyciele rzeczywiście mieli poczucie tego, że za swoją ciężką pracę są dobrze wynagradzani, ale też i warunki, w których oni pracują i szanse ich kariery zawodowej są dla nich bardzo dobrą perspektywą. I chcemy, żeby młodzi ludzie, którzy kończą studia, chcą się kształcić dalej, chcą pracować, trafiali do tego zawodu. Bo dziś jest też tak, że bardzo wielu młodych ludzi rezygnuje z pracy w szkole, czy nie chce podejmować pracy w szkole, dlatego że dla nich jest to mało atrakcyjne, mało opłacalne – mówiła Beata Szydło.

Zgodnie z propozycją rządu, od 2017 r. funkcjonować mają: 8-letnia szkoła podstawowa, 4-letnie liceum i 5-letnie technikum; w miejsce zasadniczych szkół zawodowych pojawią się szkoły branżowe; zlikwidowane zostaną gimnazja.

Przeciwko zmianom  w oświacie protestował niedawno Związek Nauczycielstwa Polskiego. Według organizacji zapowiadana reforma ustroju szkolnego niesie więcej zagrożeń niż szans dla dobrej edukacji.  Związek domaga się od rządu wycofania się z proponowanych zmian.

RIRM

drukuj