Od marca wzrosną minimalne emerytury

Od marca wzrosną minimalne emerytury. Świadczenia będą większe prawie o trzydzieści złotych miesięcznie. W tym roku waloryzacja emerytur ma być największa od lat.

Na wzrost świadczenia, jak podkreśla minister rodziny, pracy i polityki społecznej, mogą liczyć dwie grupy emerytów.

– Ta waloryzacja będzie na poziomie 2,9 punktu procentowego, co oznacza, że osoby pobierające najniższe świadczenia dostaną waloryzację na poziomie ok. 27-29 złotych – wskazywała Elżbieta Rafalska.

Osoby, których emerytury wynoszą dwa tysiące złotych dostaną miesięcznie prawie pięćdziesiąt złotych więcej.

– Jest to jednak większa waloryzacja niż w 2017 roku, gdzie waloryzacja nie mogła być niższa niż 10 złotych – podkreślała minister.

Na jej wypłatę przeznaczono ponad pięć miliardów złotych. Świadczenia trafią również do rencistów, którzy nie wypracowali odpowiedniego stażu pracy, by otrzymać choćby minimalne emerytury.

– Dostaną to wyrównanie do 1000 zł za cały rok w związku z tym niektórzy z rencistów dostaną jednorazowo większy zastrzyk finansowy – mówiła szefowa resortu RPiPS.

Ostateczną wysokość waloryzacji potwierdzi dzisiaj Główny Urząd Statystyczny.

 

TV Trwam News/RIRM

drukuj