Wpisy

Władze Warszawy winne awarii Czajki?

Najwyższa Izba Kontroli przygotowała raport ws. budowy i eksploatacji kolektora transportującego ścieki z lewobrzeżnej Warszawy do oczyszczalni Czajka. Do raportu NIK odniósł się wiceminister klimatu i środowiska, Jacek Ozdoba, który stwierdził, iż faktem jest, że władze stolicy nie zapewniły odpowiedniego nadzoru nad funkcjonowaniem oczyszczalni Czajka.

Raport NIK o „Czajce”: nierzetelny nadzór MPWiK nad budową kolektora i niewystarczający nadzór prezydenta Warszawy

Postępowanie MPWiK związane z projektowaniem, budową i eksploatacją kolektora podziemnego transportującego ścieki z części lewobrzeżnej Warszawy do oczyszczalni „Czajka”, nie zapewniło ciągłego i bezpiecznego dla środowiska przesyłu ścieków – oceniła NIK. Działania nadzorcze prezydenta stolicy uznał za niewystarczające.

Wody Polskie oczekują od stołecznego MPWiK informacji nt. ilości ścieków wyrzuconych do Wisły w związku z kolejną awarią w oczyszczalni „Czajka”

Wody Polskie czekają na deklarację stołecznego MPWiK ws. ilości ścieków, jakie trafiły do Wisły. Do rzeki zrzucano w ubiegłym roku fekalia w związku z kolejną awarią kolektora pod dnem Wisły, który prowadzi do Warszawskiej oczyszczalni ścieków „Czajka”.