Wpisy

Wody Polskie oczekują od stołecznego MPWiK informacji nt. ilości ścieków wyrzuconych do Wisły w związku z kolejną awarią w oczyszczalni „Czajka”

Wody Polskie czekają na deklarację stołecznego MPWiK ws. ilości ścieków, jakie trafiły do Wisły. Do rzeki zrzucano w ubiegłym roku fekalia w związku z kolejną awarią kolektora pod dnem Wisły, który prowadzi do Warszawskiej oczyszczalni ścieków „Czajka”.

Warszawa: Ruszyła budowa nowego kolektora ścieków do oczyszczalni „Czajka”

Ruszyła budowa nowego kolektora ścieków do stołecznej oczyszczalni „Czajka”. Do awarii dotychczasowego systemu doszło ponad dwa miesiące temu. Do Wisły ponownie popłynęły ścieki. Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji poinformowało, że nowy rurociąg powstaje w technologii bezwykopowej. Jego podziemny odcinek będzie miał długość ok. 800 metrów.