Wpisy

Wody Polskie oczekują od stołecznego MPWiK informacji nt. ilości ścieków wyrzuconych do Wisły w związku z kolejną awarią w oczyszczalni „Czajka”

Wody Polskie czekają na deklarację stołecznego MPWiK ws. ilości ścieków, jakie trafiły do Wisły. Do rzeki zrzucano w ubiegłym roku fekalia w związku z kolejną awarią kolektora pod dnem Wisły, który prowadzi do Warszawskiej oczyszczalni ścieków „Czajka”.

Warszawa: Ruszyła budowa nowego kolektora ścieków do oczyszczalni „Czajka”

Ruszyła budowa nowego kolektora ścieków do stołecznej oczyszczalni „Czajka”. Do awarii dotychczasowego systemu doszło ponad dwa miesiące temu. Do Wisły ponownie popłynęły ścieki. Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji poinformowało, że nowy rurociąg powstaje w technologii bezwykopowej. Jego podziemny odcinek będzie miał długość ok. 800 metrów.

Wody Polskie: W wyniku zrzutu ścieków w Warszawie do Wisły trafiło 300 ton azotu i 30 ton fosforu

300 ton azotu i 30 ton fosforu trafiło łącznie do Wisły wraz ze ściekami zrzucanymi przez stołeczne Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji (MPWiK) po awarii kolektora od 29 sierpnia do 22 września. W wyniku zanieczyszczenia rzeki obniżył się poziom tlenu rozpuszczonego w wodzie poniżej granicy dobrego stanu – poinformowało Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie (PGW WP).