Wpisy

Dyrektor Instytutu Rozwoju Języka Polskiego: Musimy kłaść nacisk na nauczanie

21 lutego przypada Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego. „Naprawdę musimy kłaść nacisk na nauczanie. To nasze ogromne wyzwanie, z czym wiążą się wielkie nadzieje i oczekiwania. Mam przekonanie, że zbyt mała liczba dzieci polskich za granicą uczestniczy w zajęciach poświęconych językowi polskiemu. Do szkół polskich chodzi tylko 10 proc.” – powiedział w rozmowie z portalem polonijnym Polskifr.fr prof. Jacek Gołębiowski, dyrektor Instytutu Rozwoju Języka Polskiego im. św. Maksymiliana Marii Kolbego. Wśród celów tej instytucji jest wprowadzanie języka polskiego jako obcego m.in. do szkolnictwa francuskiego oraz dofinansowanie szkół, które mają duży dorobek dotyczący kształcenia językowego.

[WYWIAD] Ks. bp K. Białasik SVD: Miłość Boliwijczyków do Pana Jezusa Miłosiernego jest bardzo wielka

Żyjemy w bardzo trudnych czasach, gdzie panuje wiele nienawiści, gdzie nie szanuje się człowieka, zabija się go w różnych momentach życia. Wielu ludzi zdaje więc sobie sprawę, że jeśli nie pójdzie drogą miłosierdzia, nie znajdzie miłosierdzia Bożego, to może się zatracić – powiedział ks. bp Krzysztof Białasik SVD z diecezji Oruro w Boliwii, który przybył do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach, w rozmowie z Małgorzatą Pabis

Nauka zdalna negatywnie wpływa na poziom wiedzy uczniów

Minister edukacji i nauki, Przemysław Czarnek, jeszcze w październiku zapewniał, że rząd nie planuje wprowadzać nauki zdalnej. W połowie grudnia zarządzono jednak, że taka forma edukacji ponownie zawita do polskich szkół i będzie trwać od 20 grudnia do 9 stycznia. Większość dzieci z jednej strony podchodzi do informacji z optymizmem, gdyż oznacza to m.in. spędzenie większej ilości czasu w wirtualnej rzeczywistości. Z drugiej uczniowie zgodnie przyznają, że negatywnie wpływa to na poziom ich wiedzy.

Bezpieczeństwo dzieci w internecie

Dzieci coraz częściej i coraz wcześniej zaczynają korzystać internetu. Wiele z nich w wieku 7-8 lat otrzymuje pierwszy smartfon. By uchronić dzieci przed szkodliwymi treściami internetu, warto zabezpieczyć takie urządzenie np. specjalną aplikacją.

Sejm uchwalił pakiet wolności akademickiej  

Wyrażanie przez nauczycieli akademickich przekonań religijnych, światopoglądowych lub filozoficznych nie będzie stanowiło przewinienia dyscyplinarnego – zdecydował Sejm uchwalając w piątek nowelizację ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, nazywaną pakietem wolności akademickiej.