Wpisy

Wymiana pieców na bardziej ekologiczne

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej planuje wymianę pieców na bardziej ekologiczne. W związku z tym zamierza podpisać umowy z wojewódzkimi funduszami na dotację tego przedsięwzięcia. Umowy mają zostać podpisane jeszcze w październiku.

Inwestycje w polską gospodarkę wodną

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska informuje o swoich projektach ukierunkowanych na oczyszczanie wód oraz zmniejszanie ryzyka powodziowego. Obok NFOŚ-u liczne działania podejmuje resort środowiska. Tutaj celem jest ustanowienie krajowego regulatora cen wody.

Wsparcie dla geotermii

W najbliższym czasie w Polsce może powstać sześć nowych odwiertów geotermalnych służących do ogrzewania domów lub produkcji energii. Rozwój geotermii w naszym kraju bardzo mocno wspiera Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.