fot. twitter.com/NFOSiGW

Polska uzyskała wsparcie unijne na projekty dotyczące poprawy jakości powietrza w Małopolsce i jakość wody w Pilicy

Polska uzyskała wsparcie na dwa duże projekty związane z ochroną środowiska w ramach unijnego programu LIFE. Dzięki wsparciu oraz zaangażowaniu środków krajowych uda się poprawić jakość powietrza w Małopolsce, a także jakość wody w Pilicy.

Pierwszy projekt wart 70 mln zł będzie realizowany w Małopolsce. Jego celem jest poprawa jakości powietrza w regionie oraz transformacja energetyczna. Wkład Unii wyniesie ponad 44,5 mln zł, blisko 25 mln dołoży Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Samorząd województwa wyda na projekt 3,5 mln zł – wskazał Witold Kozłowski, marszałek województwa małopolskiego.

– Staramy się  poprawić sytuację klimatyczną w naszym województwie, szczególnie kwestie związane z ochroną powietrza, ale nie tylko – poinformował marszałek.

Drugi projekt dotyczy rzeki Pilicy. Na jego realizację Unia przeznaczy blisko 44 mln zł; NFOŚiGW dołoży 25 mln. Z kolei wkład Wód Polski, które będą realizowały program, wyniesie blisko 6 mln.

Celem projektu jest poprawa jakości i różnorodności biologicznej wód w zlewni Pilicy, ze szczególnym uwzględnieniem Zbiornika Sulejów. To konieczne działania – zaznaczył  Przemysław Daca, prezes Wód Polskich.

– Województwo łódzkie jest negatywnie doświadczone, jeśli chodzi o suszę. Jest terenem w centralnej Polsce, który w tej kwestii ma duże problemy, szczególnie w ostatnich latach – zauważył.

Program LIFE to instrument Unii Europejskiej, który zapewnia finansowanie projektów związanych z ochroną środowiska i klimatu.

– Program zarządzany z Brukseli wymaga po naszej stronie aktywności: po pierwsze dobrych wniosków, a po drugie również współfinansowania –  wyjaśnił Michał Kurtyka, minister klimatu i środowiska.

W kolejnej perspektywie finansowej Unia Europejska chce przeznaczyć jeszcze większe środki na program LIFE.

TV Trwam News

drukuj