Wpisy

Ministerstwo Sprawiedliwości chce, aby przed rozwodem miały miejsce  mediacje pomiędzy małżonkami wychowującymi małoletnie dzieci

Zwiększenie znaczenia mediacji pomiędzy małżonkami to szansa na powstrzymanie rozpadu rodziny, dlatego Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowało projekt, zgodnie z którym osoby planujące rozwód cywilny i wychowujący małoletnie dzieci najpierw podejmą się mediacji. Dokument jest w fazie konsultacji.

Więcej uprawnień dla inspekcji farmaceutycznej

Resort sprawiedliwości przygotował nowelizację radykalnie wzmacniającą uprawnienia inspekcji farmaceutycznej, dotyczącą zasad przeprowadzania kontroli w aptekach i hurtowniach farmaceutycznych. Celem jest skuteczna walka z przestępcami lekowymi, którzy narażają zdrowie i życie Polaków.

Spór Polski z KE

Ministerstwo Sprawiedliwości skieruje wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie unijnego mechanizmu praworządności wiążącego dostęp do środków unijnych z niejasną oceną praworządności. Wczoraj Komisja Europejska orzekła, że nie uznaje polskiego orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego. Uruchomiła także procedurę naruszeniową przeciwko Polsce.

Min. Sprawiedliwości: Nowe przepisy w sprawie Sądu Najwyższego mają uporządkować chaos, który jest wynikiem rebelii sędziowskiej

Projekt zmian w Sądzie Najwyższym, którego elementem ma być likwidacja Izby Dyscyplinarnej, jest konsultowany z Pałacem Prezydenckim – wskazał minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. Resort podtrzymuje, że nowe regulacje „mają uporządkować chaos, który jest wynikiem rebelii sędziowskiej”.