Wpisy

S. Kaleta: Resort sprawiedliwości wnioskuje, aby polski rząd wezwał TSUE do wykonania wyroku Trybunału Konstytucyjnego

Ministerstwo Sprawiedliwości wnioskuje, aby polski rząd wezwał Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej do wykonania orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego – powiedział w środę wiceminister sprawiedliwości Sebastian Kaleta. Dodał, ze w tej sprawie MS zwróciło się do ministra ds. europejskich.

Wiceszef Min. Sprawiedliwości: Orzeczenie TSUE dot. zawieszenia ID jest pobawione mocy prawnej

Orzeczenie TSUE dotyczące zawieszenia Izby Dyscyplinarnej SN jest pobawione mocy prawnej – mówił we wtorek wiceszef Ministerstwa Sprawiedliwości Marcin Romanowski. „W związku z tym w sposób oczywisty i bezdyskusyjny mamy do czynienia z bezprawnym działaniem TSUE, działaniem w rzeczywistości politycznym” – dodał.

Min. Sprawiedliwości: Polski model powoływania sędziów jest wzorowany na ustawodawstwie hiszpańskim

Polski model powoływania sędziów jest wzorowany na ustawodawstwie hiszpańskim – podkreśla Ministerstwo Sprawiedliwości w komunikacie uzupełniającym konferencję kierownictwa resortu w sprawie orzeczenia TSUE, według którego system odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów w Polsce nie jest zgodny z prawem Unii.

Min. Sprawiedliwości wydało oświadczenie ws. wyroku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

W ocenie Ministerstwa Sprawiedliwości wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, który kwestionuje podjętą w styczniu 2018 r. zgodnie z polskim prawem decyzję o odwołaniu ówczesnych wiceprezesów Sądu Okręgowego w Kielcach, nie ma żadnych podstaw merytorycznych. Nie jest oparty na prawie i konwencjach międzynarodowych, lecz stanowi wyraz niedopuszczalnego upolitycznienia Trybunału.

Reforma ustawy o resocjalizacji nieletnich

Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowało kompleksową reformę przepisów o postępowaniu w sprawach nieletnich. Projekt ustawy zawierający blisko 400 artykułów jest owocem kilkuletniej pracy ekspertów, w tym sędziów rodzinnych oraz osób zajmujących się resocjalizacją.