Wpisy

[TYLKO U NAS] G. Masłowska: 500 plus dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji to znaczne wsparcie dla osób starszych, słabych

Świadczenie uzupełniające ma na celu pomóc osobom, które pokrywają duże koszty związane z pielęgnacją, rehabilitacją lub opieką medyczną. (…) Jest to dosyć znaczne wsparcie dla osób starszych, słabych. Jak szacujemy, budżet państwa na ten cel co roku wydatkuje około 4,5 mld złotych w skali roku, czyli ok. 4,5 mld złotych tylko z tytułu takiego świadczenia pozostanie w rękach osób starszych, seniorów, a także osób młodszych, ale niezdolnych do samodzielnej egzystencji – mówiła we wtorkowych „Aktualnościach dnia” na antenie Radia Maryja poseł PiS Gabriela Masłowska.

[TYLKO U NAS] G. Masłowska: Kwestię wzrostu płacy minimalnej będziemy rekompensować przedsiębiorcom przez zmianę sposobu naliczania składek ZUS

Obecny rząd wyraźnie zapewnia przedsiębiorców, że będziemy rekompensować kwestie wzrostu płacy minimalnej przez zmianę sposobu naliczania składek ZUS. Będą one o wiele korzystniejsze zwłaszcza dla małych i średnich  przedsiębiorstw. Dla ok. 270 tys. przedsiębiorstw nastąpi zmniejszenie składki ZUS o około 500 zł – wskazała Gabriela Masłowska, poseł Prawa i Sprawiedliwości, podczas środowego „Polskiego punktu widzenia” w TV Trwam.

[TYLKO U NAS] G. Masłowska: Akcja „Tydzień Przedsiębiorcy” jest dla Polaków bardzo cenną inicjatywą

„Tydzień Przedsiębiorcy” to bardzo cenna inicjatywa w gąszczu przepisów, z którymi przychodzi się mierzyć Polakom. Każde tego typu akcje mogą rozwiać wiele wątpliwości – zaznaczyła w poniedziałkowym programie „Aktualności dnia” na antenie Radia Maryja poseł Prawa i Sprawiedliwości Gabriela Masłowska.

[TYLKO U NAS] G. Masłowska: Dochód narodowy powinien być dzielony pomiędzy wszystkich Polaków

Owocami wzrostu gospodarczego musimy dzielić się ze wszystkimi. Dochód narodowy powinien być dzielony pomiędzy wszystkich Polaków, bo celem każdej gospodarki, całej działalności gospodarczej makroekonomicznej, jest poprawa poziomu dobrobytu wszystkich obywateli, a nie tylko wybranych wąskich grup – powiedziała w programie „Aktualności dnia” na antenie Radia Maryja poseł Gabriela Masłowska.

Pos. G. Masłowska: Będę czynić wszystko, co tylko w mojej mocy, aby utrzymać naszą walutę narodową

Obiecuję, że jeśli zostanę wybrana na kolejną kadencję Sejmu RP, będę czynić wszystko, co tylko w mojej mocy, aby znów w debacie publicznej były przedstawiane mocne argumenty przemawiające za utrzymaniem naszej waluty narodowej, a także – co z tym się wiąże – za potrzebą obrony i promocji tego, co polskie w sferze gospodarczej, za potrzebą obrony polskiego charakteru najważniejszych podmiotów gospodarczych działających w naszym kraju, za potrzebą dalszej repolonizacji mediów, handlu i banków oraz za potrzebą utrzymania giełdy warszawskiej w polskich rękach i wdrażania takiej strategii rozwoju polskiego rynku kapitałowego, aby służyła ona jak najbardziej rozwojowi naszej gospodarki – powiedziała w Sejmie poseł PiS Gabriela Masłowska.

[TYLKO U NAS] Dr G. Masłowska: Byłoby dobrze, gdyby spółdzielcy, którzy są w trudnej sytuacji, wystąpili do premiera i upomnieli się o swoje prawa

Byłoby dobrze, gdyby spółdzielcy, którzy są w trudnej sytuacji, wystąpili do premiera i upomnieli się o swoje prawa. […] Nie należy kontynuować takiej procedury, że spłaty idą tylko i wyłącznie w odsetkach, a nie ubywa kapitału – zaznaczyła dr Gabriela Masłowska, poseł Prawa i Sprawiedliwości, w poniedziałkowych „Aktualnościach dnia” na antenie Radia Maryja.

[TYLKO U NAS] Dr G. Masłowska: Opłaty za przekształcenie na własność naliczane są na poziomie opłaty za użytkowanie wieczyste obowiązującej w dniu przekształcenia

Opłaty za przekształcenie na własność naliczane są na poziomie opłaty za użytkowanie wieczyste obowiązującej w dniu przekształcenia, czyli najczęściej w dniu 1 stycznia bieżącego roku. Ta opłata, która była wnoszona dotychczas przez użytkownika, ona obowiązuje przez okres 20 lat – mówiła dr Gabriela Masłowska, poseł PiS, w czwartkowym „Polskim punkcie widzenia” w TV Trwam.

[TYLKO U NAS] G. Masłowska: Od 1 stycznia prawo użytkowania wieczystego będzie przekształcane w prawo własności gruntów

Od 1 stycznia prawo użytkowania wieczystego będzie przekształcane w prawo własności gruntów, które są zabudowane domami jednorodzinnymi lub budynkami wielolokalowymi. Gminy będą wydawały odpowiednie zaświadczenia dla użytkowników wieczystych, którzy na mocy ustawy staną się w przeciągu od 4 do 12 miesięcy właścicielami gruntów – powiedziała poseł PiS Gabriela Masłowska w czwartkowych „Aktualnościach dnia” na antenie Radia Maryja.

[TYLKO U NAS] G. Masłowska: Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntu daje poczucie większej stabilności mieszkańcom

W Sejmie przygotowywana jest ustawa, która ma znieść wieczyste użytkowanie. Ma być ono zamienione na prawo własności. „Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntu jest o tyle ważne, że daje poczucie większej stabilności mieszkańcom” – powiedziała w poniedziałkowym programie „Polski punkt widzenia” na antenie TV Trwam poseł PiS Gabriela Masłowska.

[TYLKO U NAS] G. Masłowska: Obniżony do 41 mld zł deficyt budżetowy to bezprecedensowy przypadek w całym okresie naszej transformacji

Poziom deficytu budżetowego obniżony jest do 41 miliardów złotych, co jest przypadkiem bez precedensu w całym okresie naszej transformacji. Będzie to 2,5 proc. PKB. Przypomnijmy, że w 2009, potem w 2010 roku i dalej, ten deficyt sięgał 90-100 mld złotych – prawie 8 proc. PKB. Nawet ze względu na takie porównanie jest to ogromny i bardzo pocieszający postęp jeśli chodzi o nasze finanse państwa – powiedziała w rozmowie z red. Szymonem Kozupą z TV Trwam poseł Gabriela Masłowska.