W Sercu Jezusowym pokładał całą swoją ufność

Wspomnienie ks. prof. Jan Machniak, dyrektor Katedry Teologii Duchowości Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II o ks. prof. kard. Stanisławie Nagy SCJ.

Dzisiaj w godzinach rannych w Krakowie, w domie zakonnym księży salezjanów zmarł ks. kard. Stanisław Nagy. Wybitny teolog, człowiek wielkiego serca, przyjaciel bł. Jana Pawła II.

Ksiądz prof. kard. Nagy wstąpił jeszcze przed wojną w 1937 roku do zgromadzenia księży sercanów. Odbył tam formację, złożył śluby wieczyste, a następnie studiował teologię w Krakowie. Po wojnie w 1945 roku przyjął święcenia kapłańskie z rąk ks. bp. Stanisława Rosponda. Następnie studiował teologię na Uniwersytecie Jagiellońskim, zaraz potem na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, gdzie zrealizowała się cała jego kariera naukowa.  Na KUL zdobył doktorat, habilitację, profesurę zwyczajną, nadzwyczajną. Był wybitnym teologiem, kierownikiem katedry eklezjologii i teologii fundamentalnej. Był specjalistą od ekumenizmu, śledził te wszystkie zmiany jakie dokonywały się w teologii po Soborze Watykańskim II. Wykładał przede wszystkim na KUL w Lublinie, ale nigdy nie zapomniał o Krakowie. Wielką jego miłością był wydział teologiczny we Wrocławiu. Dojeżdżał tam przez całe lata.

Ojciec św. Jan Paweł II docenił tę profesorską działalność ks. kard. Stanisława Nagy’ego, wybitnego teologa, eurydyty teologicznego i w 2003 roku mianował go kardynałem. Ks. Stanisław Nagy przyjął wtedy święcenia biskupie, a następnie uczestniczył w konsystorzu w czasie którego został kreowany kardynałem.

Jego herb: „W Tobie Serce Jezusa swą ufność złożyłem” jest takim przypomnieniem, że serce człowieka szuka dopełnienia w Bogu. Możemy powiedzieć, że ksiądz kardynał Stanisław Nagy znalazł dzisiaj swoje dopełnienie w Bogu. Od samego początku bardzo popierał Radio Maryja i Telewizję Trwam. Właściwie był związany z tym nurtem myślenia o Kościele, o Polsce. Jego głos był bardzo ważny w tych dyskusjach na temat wolności mediów i prawa Radia Maryja, Telewizji Trwam do swojego miejsca w świecie medialnym, w Polsce, na świecie, na multipleksie. To jego wsparcie jest dzisiaj bardzo ważne i ufamy, że będzie z nieba wspierał tę naszą działalność.

Ks. kard. Stanisław Nagy w swoim życiu kierował się zawsze wartościami chrześcijańskimi. Był im wierny, jako młody człowiek, kiedy w czasie II wojny światowej zdecydował się na kapłaństwo i potem, jako ksiądz zawsze był wierny Bogu i ojczyźnie. To przede wszystkim sprawa służenia Kościołowi. (…) Będąc kardynałem – szczególnie wtedy – jego głos był bardzo ważny w dyskusjach; jakie dokonywały się i ciągle dokonują się w naszej ojczyźnie. Rozmowy te dotyczyły m.in. wartości życia, tego kim jest człowiek, czym jest małżeństwo i rodzina.

Ks. kard. Stanisław Nagy pochodził z rodziny śląskiej. W tej rodzinie otrzymał bardzo głębokie wychowanie patriotyczne. To kolejna cecha charakterystyczna jego życia i jego działalności. Miłość do ojczyzny, wierność tej ojczyźnie, ale także miłość do ojczyzny tzn. miłość do tych wartości, które reprezentuje ojczyzna. Polska była dla niego krajem zawsze wiernym Bogu, który jest równocześnie wierny człowiekowi, szczególnie temu człowiekowi, który jest poniewierany, odrzucony, poniżony. Ks. kard. Stanisław Nagy stał zawsze na straży tych wartości i bronił ich, głosił je, potwierdzał całym swoim życiem do ostatniej chwili.

Ks. prof. Jana Machniaka, dyrektor Katedry Teologii Duchowości Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II

drukuj
Tagi:

Drogi Czytelniku naszego portalu,
każdego dnia – specjalnie dla Ciebie – publikujemy najważniejsze informacje z życia Kościoła i naszej Ojczyzny. Odważnie stajemy w obronie naszej wiary i nauki Kościoła. Jednak bez Twojej pomocy kontynuacja naszej misji będzie coraz trudniejsza. Dlatego prosimy Cię o pomoc.
Od pewnego czasu istnieje możliwość przekazywania online darów serca na Radio Maryja i Tv Trwam – za pomocą kart kredytowych, debetowych i innych elektronicznych form płatniczych. Prosimy o Twoje wsparcie
Redakcja portalu radiomaryja.pl