„Z Ojczyzny Jezusa „


Pobierz Pobierz

Pokój i Dobro!

Od trzech lat, w ostatnią niedzielę stycznia, dedykowanego w sposób szczególny problematyce pokoju, celebruje się Międzynarodowy Dzień Modlitwy o Pokój w Ziemi Świętej. Tegoroczna inicjatywa zorganizowana pod patronatem Papieskiej Rady ds. Sprawiedliwości i Pokoju (Iustitia et Pax) objęła swoim zasięgiem około 2 tysiące miast na całym świecie. W minionym roku podobne modlitewne spotkania miały miejsce w 1103 miastach. W sobotę i niedzielę, 29 i 30 stycznia br., chrześcijanie z różnych stron świata ponownie wznieśli błagalne wołanie do Pana o dar pokoju dla Jego ziemi. Podobnie jak w poprzednich dwóch latach inicjatorami są młodzieżowe katolickie organizacje, pragnące aktywie włączyć się w proces budowania pokoju między narodami. Biskupi podczas zeszłorocznego Specjalnego Synodu dla Bliskiego Wschodu przypomnieli, że „modlitwa o pokój ma fundamentalne znaczenie” w procesie pokojowych inicjatyw. U podstaw tej modlitewnej pokojowej krucjaty leży świadomość potrzeby zaangażowania się coraz liczniejszej grupy chrześcijan w konkretnej i odważnej akcji promowania pokoju, przede wszystkim poprzez wspólną modlitwę.

24 godzinne modlitewne czuwanie rozpoczęło się w sobotę ekumeniczną liturgią w kościele etiopskim w Jerozolimie. Szczególny wymiar temu wydarzeniu nadały trzy religijne inicjatywy celebrowane podczas jednego nabożeństwa. Pierwszym motywem była ekumeniczna liturgia zakończonego w niedzielę Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan w Jerozolimie. Na drugim miejscu należy wymienić zorganizowany już po raz piąty nadzwyczajny dzień modlitwy wszystkich kościołów Ziemi Świętej w intencji pojednania, jedności i pokoju na Bliskim Wschodzie. Trzecią inicjatywą było właśnie oficjalne rozpoczęcie trzeciego Międzynarodowego Dnia Modlitwy o Pokój w Ojczyźnie Zbawiciela.

W liturgii, której przewodniczył arcybiskup kościoła etiopskiego, abba Matthias wzięli udział przedstawiciele głównych Kościołów i liczni wierni. Modlitwa o pojednanie, jedność i pokój jest bowiem inicjatywą promowaną przez wspólnoty jerozolimskiego Kościoła Matki, które w geście modlitwy pragną wyrazić troskę uczniów Jezusa Chrystusa o losy Jego ziemskiej ojczyzny i całego świata. Świadomość naglącej potrzeby przemiany serc i autentycznego zaangażowania na rzecz pokoju stała się inspiracją do intensywnej błagalnej prośby, która zaczynając od Jerozolimy swoim zasięgiem objęła większość Kościołów i licznych chrześcijan na całym świecie. W wielu krajach świata powstały modlitewne grupy, które postanowiły modlić się w każdą sobotę o godz. 18 w trzech zasadniczych intencjach: o pokój w Jerozolimie, o jedność chrześcijan jerozolimskiego Kościoła Matki oraz o pojednanie pomiędzy narodami Ziemi Świętej. Zaproponowane intencje są z jednej strony wyrazem przekonania, że Ziemia Święta jest miejscem, gdzie Bóg wszedł w historię człowieka w tajemnicy wcielenia i odkupienia, objawiając Miłość, która uwalnia nas od zła, a z drugiej, konkretną odpowiedzią na to co dzieje się aktualnie w Jerozolimie i rejonie Bliskiego Wschodu. Niepokojące wszystkich manifestację i zamieszki w Egipcie są tego bezpośrednim przykładem.

Jerozolimska inicjatywa rozpoczęta nocnym czuwaniem w bazylice Zmartwychwstania w 2005 roku przez grupę zakonników i wolontariuszy roztaczała coraz szersze kręgi. Ważnym elementem tego projektu było włączenie się Kustodii Ziemi Świętej, która przez prowadzone Franciszkańskie Centrum Medialne umożliwiła transmisję nabożeństwa z Jerozolimy w licznych krajach świata. Warto podkreślić, że otwarte w 2008 roku Centrum Medialne Kustodii działa we współpracy z brazylijską wspólnotą Cançao Nova, której charyzmatem jest ewangelizacja poprzez środki masowego przekazu. Po raz pierwszy ekumeniczne nabożeństwo z udziałem wiernych głównych Kościołów Ziemi Świętej zostało zorganizowane i transmitowane w wielu chrześcijańskich stacjach telewizyjnych w wigilię Zesłania Ducha Świętego, 30 maja 2009 roku. Miejscem modlitwy był wówczas kościół syryjski w Jerozolimie. W minionym roku odbyły się trzy nabożeństwa ekumeniczne w intencji pojednania, jedności i pokoju w Ziemi Świętej. W lutym w kościele luterańskim, w kwietniu w świątyni grecko-katolickiej, a następnie we wrześniu we wspólnocie ormiańskiej.

Oprócz oficjalnych nabożeństw transmitowanych z Jerozolimy na cały świat, w każdą sobotę w różnych kościołach i wspólnotach na świecie chrześcijanie łączą się w modlitewnej krucjacie na rzecz pokoju w Ziemi Świętej. Do tej pory jedynie jerozolimski Kościół grecko-prawosławny nie przyłączył się do ekumenicznej akcji na rzecz jedności chrześcijan oraz do wspólnej modlitwy o pokój i pojednanie między narodami.

 

Zakończony Tydzień Modlitwy o Jedność Chrześcijan oraz inicjatywy promowane przez organizatorów Trzeciego Międzynarodowego Dnia Modlitwy o Pokój w Ziemi Świętej są ważnym elementem budowania duchowej solidarności pomiędzy chrześcijańskim światem a Jerozolimą, która stanowi serce wszystkich wyznawców Chrystusa, podobnie jak ma fundamentalne znaczenie dla judaizmu oraz islamu.

 

o. dr Jerzy Kraj

drukuj