Myśląc Ojczyzna


Pobierz Pobierz

Nasi Niezłomni, nasi Żołnierze Wyklęci – wracają!
Wracają do naszej polskiej pamięci!
Wracają dzięki wysiłkom nielicznych, szczególnie prof. Krzysztofa Szwagrzyka i jego Zespołu, i wbrew jeszcze licznym.
Ponad milion Sowietów z pomocą polskich komunistów w latach 1944-1963 drogą ludobójstwa, nienawiści do Polaków też za zatrzymanie w 1920 r. barbarzyńskiej nawałnicy bolszewickiej na Europę, zwalczało po II wojnie wszelkie przejawy polskiego oporu wobec nowego sowieckiego okupanta. Polacy, polskie podziemie antykomunistyczne liczące w latach 1944-1945 ok. 200 tysięcy uczestników – stało się celem bezprzykładnej eksterminacji, zbrodni, tortur, wywózek, terroru.
Powojenne antykomunistyczne podziemie polskie kontynuujące dążenia niepodległościowe i wyzwoleńcze wojny z hitlerowskimi Niemcami, wydało największych bohaterów i patriotów.
To ONI, a nie polscy komuniści oddawali za Polskę i dla Polski życie i zdrowie!
To ONI, a nie polscy komuniści, którzy wspierali sowieckich okupantów, to ONI, a nie ich dzisiejsi kontynuatorzy i lewaccy spadkobiercy, to ONI, upokarzani, męczeni, zabijani strzałami w tył głowy, ONI – pozostali niezłomni, a potem przez ludowe, komunistyczne władze wyklęci. To ONI – są naszymi bohaterami, bohaterami polskiej wolności, a nie komuniści i postkomuniści, do dziś rozpychający się w publicznym życiu Polski, w polskim Sejmie, na polskich ulicach, w polskich mediach i polskich podręcznikach.
To kontynuacja ICH wartości, ICH walecznej tradycji, silne podtrzymywanie o NICH pamięci dały nam później Solidarność.
To ICH – Żołnierzy Wyklętych – ofiara przywracana dziś coraz odważniej naszej polskiej pamięci, wbrew licznym jeszcze w Polsce przeciwnikom w polskich władzach wszystkich szczebli – daje nam, aż do obecnych czasów, siłę, by sprawę niepodległości Polski doprowadzić do końca!
To ICH nazwiska niosą sztafetę polskiej wolności. ONI – w nierównej walce – oddali Polsce wszystko – zdrowie i życie.
A dziś, badania pokazują, że kontynuowana celowa, także po 1989 r, przez niepatriotyczne polskie władze antypolska polityka historyczna wykorzeniania nas Polaków, oderwania od naszych tradycji, ośmieszania naszej historii i narodowych zrywów, naszych wiekowych wartości, za które ginęli też Niezłomni – dała zatrważające rezultaty. Około połowa badanych Polaków mówi, że „dla Polski nie poświęciłaby, nie oddałaby NICZEGO”!!!! Niczego, nawet najmniejszego wysiłku.
Ale jak ma być inaczej? Dlaczego Polacy mają uważać inaczej, skoro w samorządach większość radnych nie pozwala usunąć sowieckich pomników zdrady ani usunąć sowieckich i komunistycznych patronów ulic. Nie ma nazw ulic, szkół, ani innych honorów dla Rotmistrza Witolda Pileckiego – najodważniejszego Polaka czasów wojny, kandydata na ołtarze!
Gdzie ulice Łukasza Cieplińskiego? – prezesa IV Zarządu Głównego Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość, który 1 marca 1951 roku wraz z sześcioma podkomendnymi został zabity strzałem w tył głowy? Data ta od 2011 r. jest datą Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych.
Gdzie ulice i szkoły imienia Zygmunta Szendzielorza „Łupaszki”, Macieja Kalenkiewicza, Hieronima Dekutowskiego „ZAPORY”?
Miejmy nadzieję, że wkrótce tu w Mińsku Mazowieckim uhonorujemy pamięć odnalezionych i zidentyfikowanych na Łączce w Warszawie zamordowanych przez UB bojowników z tych terenów – Józefa Łukaszewicza „Kruk” i Stanisława Abramowskiego „Bury”.
Gdzie ulice, parki Stanisława Sojczyńskiego, Henryka Kamieńskiego, Józefa Franczaka pseudo „Lalek” – ostatniego z Żołnierzy Niezłomnych, który zginął w walce w październiku 1963 r?
Gdzie ulice tysięcy innych?
A gdzie hołd władz dla wspanialej dziewczyny, sanitariuszki, osiemnastoletniej Danusi Siedzikówny „INKI”, której nieliczne pomniki oblewane są dzisiaj czerwoną farbą i nikt za to nie ponosi odpowiedzialności? A za oblanie farbą pomnika sowieckich oprawców w Warszawie na Pradze, tzw. Czterech Śpiących, pomnika sowieckich okupantów, którzy zza Wisły przyglądali się zabijaniu Warszawy w Powstaniu Warszawskim toczy się od miesięcy przez kilka instancji proces karny!!! W procesie tym, współczesny polski prokurator usilnie zmierza do ukarania sprawców, którzy okazali niechęć sowieckim okupantom!
Większość obecnego składu Sejmu i obecnych władz ograniczyła środki na działanie IPN i na poszukiwanie ciał polskich bohaterów antykomunistycznego podziemia.
My, Polacy, mamy NIESPŁACONY dług wobec patriotów antykomunistycznych! Ich szczątki wydobywane w dramatycznych okolicznościach wołają do nas, krzyczą swą ofiarą!!!
Polacy nie zapomną!
Domagajmy się od polskich władz wszystkich szczebli odstąpienia od tchórzliwych hołdów dla sowieckich okupantów! Domagajmy się ustawy o dekomunizacji Polski!
Chcemy czcić polskich bohaterów, a nie komunistycznych, chcemy czcić szlachetnych Rycerzy Polskiego Państwa!
Wzywamy władze do zdecydowanych działań przywracających Polakom pamięć, narodową dumę i tożsamość! Wzywamy do godnego uhonorowania ofiary Żołnierzy Niezłomnych – Żołnierzy Wyklętych!

Cześć i chwała bohaterom antykomunistycznego podziemia!!!

drukuj