fot. PAP/EPA

W Watykanie rozpoczął się konsystorz

Ojciec św. Benedykt XVI wręczy dziś insygnia kardynalskie. Konsystorz rozpoczął się w Bazylice św. Piotra w Watykanie. Transmisja w Radiu Maryja i TV Trwam.

Podczas uroczystości godność kardynalską otrzyma sześciu dostojników m.in. z Libanu, Kolumbii i Nigerii.

Do Kolegium Kardynalskiego wejdą: prefekt Domu Papieskiego amerykański arcybiskup James Michael Harvey, maronicki patriarcha Antiochii (Liban) Bechara Boutros Rai, arcybiskup Baselios Cleemis Thottunkal z Kościoła syro-malankarskiego w Indiach, arcybiskup Abudży (Nigeria) John Olorunfemi Onaiyekan, metropolita Bogoty (Kolumbia) Ruben Salazar Gomez i arcybiskup Manili (Filipiny) Luis Antonio Tagle.

Dzisiejszy konsystorz jest drugim w tym roku. Podczas poprzedniego w lutym Ojciec Św. Benedykt XVI mianował kardynałami dużą grupę włoskich dostojników, w tym wielu przedstawicieli Kurii Rzymskiej.

Jutro Ojciec św. Benedykt XVI wraz z nowymi kardynałami będzie koncelebrował Mszę św. na Plac św. Piotra w Watykanie.

***

 Historycznie konsystorz nie był uważany za ryt liturgiczny, ale był zgromadzeniem kardynałów obradujących wraz z Biskupem Rzymu. Konsystorz jest charakterystyczny dla Kościoła katolickiego obrządku łacińskiego. Ma wymiar zwykły – publiczny, gdy zostają powołani nowi kardynałowie, lub nadzwyczajny, który jest zwoływany, by omówić ważne dla Kościoła kwestie. Formalnie Kolegium Kardynalskie istnieje od 1150 roku. Liczba duchownych systematycznie wzrastała, była określana przez poszczególne synody.

Znaczących reform dokonał Papież Paweł VI, który zrównał kardynałów z patriarchami. Ustanowił, że liczba kardynałów uprawnionych do udziału w konklawe nie może przekraczać 120 duchownych, a każdy z nich, który przekroczy 80. rok życia, traci prawo wyboru oraz urzędy i stanowiska w Kurii Rzymskiej i w Watykanie. Dzisiejsze konsystorze mają zwykle charakter publiczny. Kardynałowie nominaci, których nazwiska Ojciec Święty ogłasza wcześniej, podczas uroczystości otrzymują insygnia kardynalskie.

Następca Świętego Piotra może również skorzystać z zasady nominacji in pectore, czyli w sercu, a więc nie ogłaszać nazwiska nominowanego kardynała do czasu możliwości nadania mu godności. Z takiej możliwości korzystali papieże w przypadku, gdy istniało ryzyko, iż ogłoszenie nominata może być przyczyną potencjalnego represjonowania duchownego np. przez władze świeckie. Konsystorz jest poprzedzony również spotkaniem gremium kardynalskiego z Ojcem Świętym.

Tradycję taką rozpoczął bł. Jan Paweł II. Podczas zgromadzenia omawiane są najważniejsze sprawy życia Kościoła. W czasie uroczystości obecny jest korpus dyplomatyczny czy delegacje diecezji, z których pochodzą nowi członkowie kolegium. Ojciec Święty przekazuje kardynałom insygnia: piuskę i biret w kolorze purpury (kolor jest oznaką godności kardynalskiej, symbolem służby i oddania Kościołowi oraz gotowości do ofiary z życia). Kardynałowie otrzymują również pierścień i nadanie. Zasady, jakie w 1969 roku ustanowił Paweł VI, obowiązywały do niedawna.

W tym roku zmienił się nieco sposób celebracji konsystorza. Jak mówi ks. prałat Guido Marini, mistrz ceremonii papieskich, dla portalu Vatican Insider, zmiany dotyczą kilku elementów połączenia nadania insygniów, skrócenia niektórych czytań i włączenia modlitwy Ojca Świętego przed Grobem św. Piotra. Nałożenie pierścienia kardynalskiego odbywa się łącznie z przekazaniem piuski i wskazaniem przyznanego tytułu Kościoła lub diakonii. Ksiądz prałat Marini zwrócił uwagę, że w tym roku nowi kardynałowie otrzymają pierścień, który będzie miał inną formę.

Są na nim przedstawieni apostołowie Piotr i Paweł, pośrodku jest gwiazda, symbol Najświętszej Maryi Panny. Na czele Kolegium Kardynalskiego stoi dziekan Kolegium. Wraz z nowymi członkami grono kardynalskie liczy 214 duchownych, a liczba elektów wynosi 125. Są wśród nich również Polacy: ks. kard. Zenon Grocholewski, ks. kard. Stanisław Dziwisz, ks. kard. Stanisław Ryłko oraz ks. kard. Kazimierz Nycz. W Kolegium Kardynalskim są także: ks. kard. Franciszek Macharski, ks. kard. Józef Glemp, ks. kard. Henryk Gulbinowicz, ks. kard. Marian Jaworski, ks. kard. Stanisław Nagy.

 

Agnieszka Gracz

drukuj