Papież Franciszek: Rok Święty ma służyć życiu miłosierdziem

Ojciec Święty Franciszek podczas dzisiejszej Audiencji Generalnej odniósł się do istoty Roku Miłosierdzia, zainaugurowanego wczoraj w Bazylice św. Piotra.

Na początku spotkania Papież podkreślił jak ważny dla całego Kościoła i świata jest współcześnie Jubileusz Miłosierdzia.

– W naszych czasach głębokich przemian Kościół jest powołany do wniesienia swego szczególnego wkładu, ukazując znaki obecności i bliskości Boga. A Jubileusz jest czasem korzystnym dla nas wszystkich, ponieważ kontemplując Miłosierdzie Boże, które przekracza wszystkie ludzkie ograniczenia i jaśnieje nad ciemnościami grzechu, możemy stać się bardziej przeświadczonymi i skutecznymi świadkami – mówił Ojciec Święty.

Papież zaznaczył, że Rok Święty ma służyć życiu miłosierdziem.

– Rok Święty jest nam dany, aby doświadczyć w naszym życiu słodkiego i łagodnego dotyku przebaczenia Boga, Jego obecności obok nas i Jego bliskości – szczególnie w chwilach największej potrzeby – dodał Papież.

Papież Franciszek wskazał, że Jubileusz będzie czasem sprzyjającym dla Kościoła, jeśli nauczymy się wybierać to, co najbardziej podoba się Bogu.

– W ten sposób umocnimy w nas pewność, że miłosierdzie może rzeczywiście przyczynić się do budowania świata bardziej ludzkiego. Zwłaszcza w naszych czasach, w których przebaczenie jest rzadkim gościem w różnych dziedzinach życia ludzkiego. Coraz bardziej pilne staje się wezwanie do miłosierdzia, i to wszędzie: w społeczeństwie, w instytucjach, w pracy, a także w rodzinie – podkreślił papież Franciszek.

Na zakończenie, Jego Świątobliwość pozdrowił przybyłych pielgrzymów, w tym naszych rodaków.

TV Trwam News/RIRM

drukuj