fot. BPJG Krzysztof Świertok

Jasna Góra: 50 tys. uczestników pielgrzymki Odnowy w Duchu Świętym

Ok. 50 tys. osób zgromadziło się w sobotę na Jasnej Górze na 22. Ogólnopolskim Czuwaniu Odnowy w Duchu Świętym. To jedna z najliczniejszych pielgrzymek w ciągu roku. Spotkanie było okazją do podziękowania za 50 lat Odnowy Charyzmatycznej w Kościele.

Kulminacją tego jubileuszu będzie spotkanie środowisk Odnowy z papieżem Franciszkiem, które odbędzie się na przełomie maja i czerwca w Rzymie.

50 lat minęło od 1967 r. Tak, to właśnie data, kiedy rozpoczęła się Odnowa Charyzmatyczna w Kościele katolickim, choć pewnie precyzyjniej, dokładniej i ściślej byłoby powiedzieć – od chwili, kiedy Duch Święty ją rozpoczął, bo przecież odnowa to nic innego, jak przyjęcie daru, który jest nieprzewidywalny, niezaplanowany, daru, który spływa z Góry” – mówił w homilii podczas Mszy św., cytowany przez jasnogórskie biuro prasowe, biskup pomocniczy diecezji wrocławskiej Andrzej Siemieniewski, który jest związany m.in. z Ruchem Światło-Życie.

Z kolei przewodniczący Rady Krajowego Zespołu Koordynatorów Odnowy w Duchu Świętym ks. Sławomir Płusa mówił, że ruch ten jest wciąż żywy i sporo się z nim dzieje.

Ten powiew z lat 70., 80., on z lekka przygasa, w sensie takim, że to pokolenie się troszkę zestarzało, natomiast modlimy się o zastępy nowych młodych ludzi i to (…) dzisiaj było widać (…). Więc idziemy do przodu. Liczymy na to, że młodzież będzie się odradzać i stawać świadkami Pana Jezusa, i będą ewangelizować innych młodych” – podkreślił ks. Płusa.

W programie pielgrzymki – oprócz nabożeństw i modlitw – znalazły się także m.in. konferencje oraz świadectwa. Na czuwaniu obecny był także wieloletni delegat Episkopatu ds. Odnowy w Duchu Świętym ks. bp Bronisław Dembowski.

Według danych Biura Prasowego Jasnej Góry, spotkanie zgromadziło ok. 50 tys. osób. Jeden z uczestników Marcin Zieliński ze wspólnoty „Głos Pana” ze Skierniewic podkreślił, że pielgrzymka wzmacnia poczucie wspólnoty ruchów Odnowy w Duchu Świętym.

Super jest zobaczyć tak wiele osób w jednym miejscu, które mają to samo pragnienie w sercu, by żyć z Bogiem, by mieć żywą relację z Duchem Świętym” – mówił.

Odnowa w Duchu Świętym, zwana inaczej odnową charyzmatyczną, jest jednym z najprężniej działających i najliczniejszych ruchów w Kościele. To ruch o międzynarodowym zasięgu. Pierwsze grupy powstały w Polsce w latach 70. ubiegłego wieku.

W sobotę na Jasną Górę pielgrzymowało wiele środowisk, m.in. członkowie Związku Harcerstwa Polskiego i Związku Polskich Kawalerów Maltańskich oraz pracownicy telekomunikacji.

PAP/RIRM

drukuj