Represjonowani pielgrzymowali na Jasną Górę

Na Jasną Górę przybyła 17. Pielgrzymka Represjonowanych Stanu Wojennego. O godz. 12.00 w Kaplicy Cudownego Obrazu sprawowana była Eucharystia.

Po Mszy św. odbyło się spotkanie wszystkich pielgrzymów w Kaplicy Różańcowej. Następnie złożono kwiaty przy pomniku ks. Prymasa kard. Stefana Wyszyńskiego.

Od 17 lat udajemy się do tronu Królowej Polski, by podziękować za wszelkie łaski i zwierzyć losy ojczyzny – mówi Jerzy Zacharow, represjonowany, ze stowarzyszenie internowanych Zamojszczyzny.

– Pielgrzymka jest kontynuacją naszych spotkań ogólnopolskich. Wszyscy internowani, którzy przyczynili się do tego, żeby Polska zmieniała oblicze tej ziemi (jak nas uczył św. Jan Paweł II) udajemy się na Jasna Górę. Nie stać nas na częstsze spotkania, ale u tronu Królowej Polski jesteśmy w  każdą drugą niedzielę maja. W tym roku już po raz 17. W imieniu wszystkich represjonowanych, więzionych okresu stanu wojennego będziemy się modlić o jasną przyszłość dla naszej ojczyzny – mówi Jerzy Zacharow.

W pielgrzymce co roku uczestniczą członkowie Ogólnopolskiej Federacji Internowanych i Represjonowanych stanu wojennego z całej Polski, czyli osoby więzione, represjonowane i internowane w czasie stanu wojennego.

RIRM

drukuj