„Formacja w szkole Jana Pawła II” w Radiu Maryja

W Radiu Maryja odbyło się drugie spotkanie z cyklu „Formacja w szkole Jana Pawła II”.

Program ze słowem Ojca św. skierowany jest do tych, którzy chcieliby bardziej ubogacić się jego modlitwą.

Tym razem spotkanie poświęcone było cywilizacji miłości. Szczególnym obszarem budowania tej cywilizacji jest niewątpliwie rodzina – podkreślał ks. prof. Paweł Bortkiewicz TChr, który prowadzi tę formację.

Wydaje mi się, że punktem wyjścia tego spotkania można uczynić tę opozycję, która wielokrotnie przejawiała się w nauczaniu błogosławionego Ojca Świętego; mianowicie opozycje o świecie, w którym człowiek żyje tak jakby Bóg nie istniał – za zamkniętymi drzwiami, z lęku, z obawy przed różnymi niepokojami współczesności. Wszystko dzieje się dlatego, że człowiek odrzuca Boga, który jest miłością. Jan Paweł II bardzo wyraźnie dokonywał tej opozycji dwóch wizji świata. Tej wizji laickiej czy świeckiej. Laickiej przede wszystkim, w której właśnie Bóg jest Bogiem poza światowym i tej wizji świata, w której Bóg w miłości znajduje swoje naczelne miejsce. W oparciu o realną obecność Boga Miłości, próbował i robił bardzo wiele, aby zbudować rzeczywistą wizję świata i człowieka w tym świecie – zaznaczał ks. prof. Paweł Bortkiewicz.

W spotkaniach z cyklu „Formacja w szkole Jana Pawła II” chodzi o to, aby ponownie sięgać do papieskiego nauczania, abyśmy odkrywali co w naszym życiu jest inspirowane Jego nauką – zwraca uwagę ks. prof. Paweł Bortkiewicz.

Dodaje przy tym, że my wszyscy – czyli pokolenie JPII – żyjemy tym nauczaniem, ale ogromnie ważne jest to abyśmy byli świadomi tego, że niektóre nasze sposoby myślenia czy wartościowania są zbudowane właśnie w oparciu o nauczanie papieża Polaka.

Chodzi także oto, że taki byłby też sens gdybyśmy próbowali zbierać, w jakiś sposób katalogować, przesyłać do redakcji Radia Maryja, do redakcji Naszego Dziennika pewne świadectwa czy pewne ilustracje tego w jaki sposób pontyfikat Jana Pawła II wpłynął na nasze życie; co znalazło z tego pontyfikatu konkretne odzwierciedlenie w naszym życiu, w sposobie wartościowania, w pewnych organizacjach, w dziełach, które zostały podjęte. Jest tego mnóstwo. Warto żebyśmy to zbierali, żebyśmy nie dali sobie wmówić, że pokolenie Jana Pawła II przeminęło. Ono jest, żyje, a dziedzictwo Jana Pawła II starczy nam jeszcze na długie dziesiątki lat – podkreślał ks. prof. Paweł Bortkiewicz.

RIRM

 

drukuj