Anioł Pański z Ojcem Świętym Benedyktem XVI

Drodzy bracia i siostry!

W naszej drodze ku Wielkanocy, doszliśmy do czwartej niedzieli Wielkiego Postu. Jest to podróż z Jezusem przez „pustynię”,
jest to czas, w którym bardziej słuchamy głosu Boga, a także odkrywamy pokusy, których mowę słyszymy w naszym wnętrzu.
Na horyzoncie tej pustyni wyłania się krzyż. Jezus wie, że jest On ukoronowaniem (punktem kulminacyjnym) Jego Misji: w rzeczywistości, krzyż Chrystusa jest szczytem miłości, która daje nam zbawienie. On sam mówi nam o tym w dzisiejszej Ewangelii: „Jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak potrzeba, by wywyższono Syna Człowieczego, aby każdy kto w Niego wierzy, miał życie wieczne” (J 3,14-15).

 

Jest to odwołanie się do wydarzenia w którym, podczas wyjścia z Egiptu, Żydzi zostali zaatakowani przez jadowite węże, i wielu umarło; wtedy Bóg nakazał Mojżeszowi zrobić węża z brązu i umieścić go na drzewcu: jeśli ktoś kto został ukąszony przez węża spojrzał na węża z brązu, został uzdrowiony (por. 21,4 do 9 Nm). Także Jezus zostanie wywyższony na krzyżu, aby każdy, kto jest w niebezpieczeństwie śmierci z powodu grzechu, został zbawiony, zwracając się z wiarą do Niego, który umarł za nas. „Bóg – jak pisze święty Jan – nie posłał swego Syna na świat, aby świat potępił, ale aby świat został przez Niego zbawiony” (J 3:17).

Św. Augustyn tak to komentuje: „Lekarz, o ile to zależy od niego, przychodzi aby leczyć chorego. Jeśli ktoś nie postępuje według wskazań lekarza, niszczy sam siebie. Zbawiciel przyszedł na świat …
Jeśli nie chcesz być zbawiony przez Niego, to sam siebie osądzasz”. (Ewangelia Jana, 12, 12: PL 35, 1190). Jeśli więc nieskończona jest miłosierna miłość Boga, który dał Syna swego Jedno rodzonego, aby wykupił nasze życie, wielka jest także nasza odpowiedzialność: każdy nas musi uznać, że jest chory, aby dostąpić uzdrowienia, każdy musi wyznać swój grzech, aby Boże przebaczenie, już darowane na krzyżu, stało się skuteczne w jego sercu i życiu. Augustyn pisze: „Bóg potępia twoje grzechy, a jeśli i ty je potępiasz, jednoczysz się z Bogiem … Kiedy żałujesz tego, co uczyniłeś, wtedy zaczynają się twoje dobre czyny, ponieważ potępiasz swoje złe czyny. Dobre czyny zaczynają się od uznania złych czynów” (tamże, 13: PL 35, 1191). Czasami człowiek kocha ciemność bardziej niż światło, ponieważ jest przywiązany do swoich grzechów. Ale tylko otwierając się na światło, tylko szczerze wyznając swoje grzechy Bogu, odnajdujemy prawdziwy pokój i prawdziwą radość. Ważne jest więc regularne przystępowanie do sakramentu pokuty, zwłaszcza w Wielkim Poście, aby otrzymać przebaczenie od Pana i umacniać naszą drogę nawrócenia.

Drodzy przyjaciele, jutro obchodzimy uroczystość św. Józefa. Serdecznie dziękuję wszystkim, którzy będą o mnie pamiętać w modlitwie w dniu moich imienin. Szczególnie proszę was o modlitwę za podróż apostolską do Meksyku i na Kubę, którą rozpocznę od przyszłego piątku. Powierzamy ją wstawiennictwu Najświętszej Maryi Panny, tak kochanej i czczonej w tych dwóch krajach, które zamierzam odwiedzić.

 

po polsku

Serdeczne pozdrowienie kieruję do Polaków. Ewangelia dzisiejszej niedzieli objawia troskę Jezusa o świątynię jako miejsce spotkania z Bogiem. Mówi też jednak o świątyni Jego ciała, zburzonej przez śmierć i wzniesionej na nowo przez zmartwychwstanie. Żyjący Chrystus jest naszą świątynią. W Nim adorujmy Boga „w duchu i prawdzie”. Niech Jego błogosławieństwo stale wam towarzyszy.

po niemiecku

Serdecznie witam wszystkich niemieckojęzycznych braci i siostry, w
szczególności zaś pielgrzymów z Bochholt. Dzisiejsza czwarta niedziela Wielkiego
Postu, niedziela letare, niesie w sobie radość wielkanocną. Św. Paweł Apostoł
mówi do nas w drugim Czytaniu: "Bóg razem z Chrystusem wskrzesił nas i posadził na wyżynach niebieskich".
Ufając temu orędziu nieśmy naszym bliźnim nowinę o zbawieniu w Chrystusie.
W nadchodzący piątek udaję się jako pielgrzym nadzieli do Meksyku oraz na
Kubę i proszę was, abyście mi towarzyszyli swoją modlitwą podczas tej podróży
apostolskiej. Pan niech was obdarzy swoją łaską.

po angielsku

Pozdrawiam pielgrzymów języka angielskiego i turystów obecnych na dzisiejszej modlitwie Anioł Pański. W tę niedzielę
docieramy do połowy naszej wielkopostnej drogi. Kontynuując ją kierujmy nasze spojrzenie w stronę celu, towarzysząc naszemu Panu na drodze na Kalwarię, aby razem z Nim powstać do nowego życia. Niech Chrystus, światło świata, jaśnieje nad wami i niech was napełni swoim błogosławieństwem!

po włosku


Wczoraj zakończyło się w Marsylii VI Światowe Forum nt. Wody, zaś w najbliższy czwartek będziemy przeżywać Światowy Dzień Wody, który tego roku podkreśla podstawowy związek tego cennego i ograniczonego dobra z bezpieczeństwem żywnościowym. Pragnę, aby te inicjatywy przyczyniły się do zagwarantowania wszystkim równego, bezpiecznego i właściwego dostępu do wody, popierając w ten sposób prawo do życia i do pokarmu każdego bytu ludzkiego oraz odpowiedzialne i solidarne używanie dóbr ziemi dla dobra obecnych i przyszłych pokoleń.

 

Pozdrawiam na koniec pielgrzymów języka włoskiego, a szczególnie wiernych przybyłych z Asyżu, Piacenzy, Porto Azzurro, z diecezji Concordia- Pardenone oraz kandydatów do bierzmowania z wikariatu Mugello Wschód. Pozdrawiam pracowników Alcoa di Portovesme, zapewniając ich i ich rodziny o mojej modlitwie i bliskości, pragnąc by ich trudna sytuacja, jak również inne podobne, znalazła właściwe rozwiązanie. Wszystkim życzę dobrej niedzieli i dobrego tygodnia!

Tłumaczenie: Radio Maryja
 

drukuj
Tagi:

Drogi Czytelniku naszego portalu,
każdego dnia – specjalnie dla Ciebie – publikujemy najważniejsze informacje z życia Kościoła i naszej Ojczyzny. Odważnie stajemy w obronie naszej wiary i nauki Kościoła. Jednak bez Twojej pomocy kontynuacja naszej misji będzie coraz trudniejsza. Dlatego prosimy Cię o pomoc.
Od pewnego czasu istnieje możliwość przekazywania online darów serca na Radio Maryja i Tv Trwam – za pomocą kart kredytowych, debetowych i innych elektronicznych form płatniczych. Prosimy o Twoje wsparcie
Redakcja portalu radiomaryja.pl