Regina Coeli z Ojcem Świętym

Drodzy Bracia i Siostry!

Dzisiaj, w trzecią niedzielę po Wielkiej Nocy, w
Ewangelii według Świętego Łukasza spotykamy Zmartwychwstałego Jezusa, który pojawia się pośród swoich uczniów (Łk 24,36), którzy zatrwożeni i przerażeni sądzą, że widzą ducha (Łk 24,37). Romano Guardini tak oto napisał: “Pan się przemienił. Nie żyje już tak jak wcześniej. Jego egzystencja.. nie jest zrozumiała”. Jednak jest ona cielesna, zawiera więc.. całe jego życie jakie przeżywał, przeznaczenie jakie wypełniał, jego mękę i śmierć. Wszystko to jest rzeczywistością. Chociaż ona się zmieniła, zawsze pozostaje namacalną rzeczywistością. (Pan Jezus, Medytacje o postaci i życiu Naszego Pana Jezusa Chrystusa., Mediolan, 1949, 433).

 

 

Poza tym zmartwychwstanie nie zatarło znaków ukrzyżowania. Jezus pokazał Apostołom zranione dłonie i stopy. I, aby ich przekonać, poprosił ich również o coś do zjedzenia. Tak więc Uczniowie podali mu kawałek pieczonej ryby; Jezus wziął i jadł wobec nich” (Łk 24,42-43). Święty Jerzy Wielki w komentarzu napisał, że “pieczona na ogniu ryba, nie oznacza nic innego jak mękę Jezusa, który stał się Pośrednikiem między Bogiem a ludźmi. On, rzeczywiście, zechciał ukryć się w wodach rodzaju ludzkiego, zgodził się być mocno uwięziony w sidłach naszej śmierci i być położony niczym w ogień, doznając bólu i cierpienia przeżywanej męki. (Hom. in Evang. XXIV, 5: CCL 141, Turnhout 1999, 201).

Dzięki tym bardzo realistycznym znakom, uczniowie przezwyciężyli początkowo towarzyszące im wątpliwości i otworzyli się na dar wiary; i ta wiara pozwoliła im zrozumieć pisma mówiące o Chrystusie “w prawie Mojżesza, w przesłaniach Proroków i w
Psalmach” (Łk 24,44).

Czytamy, że Jezus „oświecił ich umysły, aby rozumieli Pisma, i rzekł im: „Tak jest napisane: Chrystus będzie cierpiał i zmartwychwstanie trzeciego dnia, a w jego imieniu będzie głoszone wszystkim narodom nawrócenie i przebaczenie grzechów… Wy jesteście tego świadkami” (Łk 24, 45-48). Zbawiciel zapewnia nas o swojej rzeczywistej obecności wśród nas przez Słowo i Eucharystię. Jak więc uczniowie z Emaus rozpoznali Jezusa przy łamaniu chleba (por. Łk 24,35), tak również my spotykamy się z Panem w celebracji Eucharystii. W związku z tym, Święty Tomasz z Akwinu wyjaśnia, że „konieczne jest, aby rozpoznać według wiary katolickiej, że cały Chrystus jest obecny w tym Sakramencie… ponieważ Bóstwo nigdy nie opuściło ciała, które przyjęło” (S.Th. III q. 76, 1).

Drodzy przyjaciele, w czasie Wielkanocnym, Kościół zazwyczaj sprawuje pierwszą Komunię dla dzieci. Zachęcam zatem duszpasterzy, rodziców i katechetów, aby przygotowali tę uroczystość wiary, z wielka gorliwością, ale także z prostotą. „Ten dzień powinien słusznie wyryć się w pamięci, jako pierwszy moment w którym … zrozumieliśmy znaczenie osobistego spotkania z Jezusem” (Adhortacja Apostolska Sacramentum caritatis, 19).Matka Boża niech pomoże nam uważnie wsłuchiwać się w Słowo Boże i uczestniczyć godnie w Ofierze eucharystycznej, aby stać się świadkami nowej ludzkości.

drukuj

Tagi:

Drogi Czytelniku naszego portalu,
każdego dnia – specjalnie dla Ciebie – publikujemy najważniejsze informacje z życia Kościoła i naszej Ojczyzny. Odważnie stajemy w obronie naszej wiary i nauki Kościoła. Jednak bez Twojej pomocy kontynuacja naszej misji będzie coraz trudniejsza. Dlatego prosimy Cię o pomoc.
Od pewnego czasu istnieje możliwość przekazywania online darów serca na Radio Maryja i Tv Trwam – za pomocą kart kredytowych, debetowych i innych elektronicznych form płatniczych. Prosimy o Twoje wsparcie
Redakcja portalu radiomaryja.pl