Wędrówka wiary

Z ks. bp. Józefem Guzdkiem, biskupem pomocniczym archidiecezji krakowskiej, rozmawia
Małgorzata Bochenek

Ekscelencjo, na co Ojciec Święty Benedykt XVI zwrócił uwagę w przemówieniu
powitalnym na Lotnisku Okęcie?

– Ojciec Święty podkreślił, że jego podróż ma dwa wymiary. Jest to podróż sentymentalna
– chce nawiedzić miejsca niezmiernie ważne dla Jana Pawła II. Odwiedzi Jasną
Górę, Wadowice, gdzie Jan Paweł II zrodził się do życia w łasce uświęcającej
przez chrzest, Kalwarię Zebrzydowską – sanktuarium często nawiedzane przez
jego poprzednika. Pragnie odwiedzić Kraków, katedrę wawelską, krakowskie Błonia,
gdzie Jan Paweł II tyle razy odprawiał Mszę Świętą. Papież chce zobaczyć te
miejsca, gdzie wzrastał duchowo jego poprzednik. Pielgrzymka ma być przejściem
śladami Jana Pawła II, jednak Ojciec Święty wyraźnie podkreślił, że jego pielgrzymka
ma być wędrówką wiary.

Co to oznacza?
– Następca św. Piotra przychodzi utwierdzać braci w wierze. To jest niezwykle
ważna sprawa. Papież mówi: "Ja chcę wam opowiedzieć o moim doświadczeniu
Boga", ale równocześnie mówi wprost: "Ja również pragnę zaczerpnąć
z obfitego źródła waszej wiary, które bije nieprzerwanie od ponad tysiąca
lat". To jest niezwykle ważne, że Papież chce, by ta podróż i te spotkania
przyniosły umocnienie i pogłębienie naszej wiary, czyli jego i naszej. "Mam
nadzieję, że te spotkania przyniosą obfite owoce dla naszej wspólnej wiary" –
powiedział Papież Benedykt XVI; w jego słowach widać niesamowitą pokorę.
Ojciec Święty mówi nam: jestem waszym bratem w wierze, chcę was umocnić,
ale równocześnie spodziewam się umocnienia wiary własnej, podziwiając ten
tysiącletni Kościół polski.

Papież wskazał także na sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie Łagiewnikach…
– Podkreślił, że jest to miejsce "chyba najbardziej odpowiednie" na
spotkanie z chorymi i cierpiącymi. W przemówieniu była także wzmianka o Auschwitz.
W Oświęcimiu są te dwie wielkie rany – Auschwitz i Birkenau. Papież mówi: będziemy
się modlić wszyscy razem, aby te rany minionego stulecia zostały uleczone,
a lekarstwem jest wzajemne przebaczenie.

Ojciec Święty kilkakrotnie odwołał się do motta swojej
podróży apostolskiej do Polski – "Trwajcie mocni w wierze"…

– Jest to bardzo ważne. Papież chce się spotkać z młodymi, aby ucieszyć się
świadectwem ich młodej i żywej wiary. Ojciec Święty pragnie zobaczyć wiarę
innych, on chce podbudować się świadectwem młodych. I po raz kolejny podkreśla: "Trwajcie
mocni w wierze – oto motto tej podróży apostolskiej. Bardzo bym chciał, aby
te dni przyniosły umocnienie w wierze nam wszystkim, wiernym Kościoła, który
jest w Polsce, i mnie samemu". Papież mówi o wzajemnym ubogacaniu się.
Ze słów Ojca Świętego Benedykta XVI przebija cudowna postawa pokory.

Dziękuję
za rozmowę.

drukuj