Głęboko przeżyć to spotkanie

Członkowie Akademii Oświęcimskiej w sposób szczególny towarzyszyć będą Benedyktowi
XVI podczas jego wizyty apostolskiej w Polsce. Wraz z Papieżem odbędą podróż
śladami Jana Pawła II, w sposób szczególny kładąc nacisk na odnowienie i zgłębienie
jego nauk o prawach człowieka.

Dla członków Akademii Oświęcimskiej szczególnym punktem papieskiej pielgrzymki
będzie wizyta Benedykta XVI w obozie zagłady Auschwitz. Tam na ręce Ojca Świętego
wręczą oni memoriał, w którym m.in. przypomną, iż wszyscy jesteśmy oświęcimianami.
Oznacza to, iż na nas ciąży obowiązek krzewienia pamięci o tamtej tragedii
i na jej podstawie budowania przyszłości oraz dbania o przestrzeganie podstawowych
praw ludzkich. – Ten memoriał jest próbą stanięcia na takiej pozycji, z której
widać jasno, że nawet w tym nieszczęściu, jakim jest Auschwitz, można i trzeba
zająć stanowisko, które by nie pozwoliło zapomnieć i dopuścić do tego, by z
zapomnienia
zrodziła się powtórka tej tragedii – powiedział ks. kard. Franciszek Macharski,
przewodniczący Konwentu Akademii Oświęcimskiej.
Akademia Oświęcimska to międzynarodowe forum współpracy osób i organizacji
mające na celu przybliżenie nauki Jana Pawła II wygłoszonej w obozie Auschwitz
w czerwcu
1979 roku.

Marcin Austyn, Kraków

drukuj