Muzeum Jana Pawła II

Na zakończenie Mszy Św. Kanonizacyjnej Jan Paweł II wspomnieniami wrócił do dawnych Jego wędrówek po Beskidzkich szlakach, które wiodły przez Stary Sącz. Nawiązując do tej słynnej „Powtórki z geografii” od początku zaczęliśmy zbierać pamiątki związane z Jego turystyką oraz wszelkie inne związane z Jego życiem i posługą pasterską. W ten sposób w pomieszczeniach dolnej części Ołtarza Papieskiego gdzie wcześniej była zakrystia papieska powstała początkowo Sala Pamięci potem Muzeum Jana Pawła II.

Pamiątki z Mszy św. kanonizacyjnej w Starym Sączu – ornat ,w którym Ojciec Święty celebrował Mszę Świętą, świeczniki wyrzeźbione w bryłach solnych z kopalni soli w Bochni Lekcjonarz Mszalny oraz meble – papieski tron kanonizacyjny, fotele asysty i ambonka.

Ciekawostki

W czasie kanonizacji są używane dwa trony papieskie: jeden do liturgii, a drugi kanonizacyjny do odczytania dekretu kanonizacyjnego. W muzeum znajduje się ten drugi.

Siostry Klaryski przygotowały specjalnie wyhaftowany ornat z wizerunkiem Św. Kingi na piersi. Jan Paweł II ubrał ten ornat ale gdy paliusz zasłonił wizerunek Św. Kingi ceremoniarz stwierdził że to jest niezgodne z zasadami liturgii zadecydował zmianę ornatu na rezerwowy – przywieziony z Watykanu i w tym Jan Paweł II odprawił Mszę św. Ornat z wizerunkiem Sw Kingi wrócił do sióstr Klarysek, a ten w którym odprawiał jest w muzeum.

Do najcenniejszych eksponatów należą: pierwsza piuska Ojca Świętego, którą ubrał w dniu Konklawe i nosił do inauguracji pontyfikatu podpisana od spodu w dniu 22 października 1978 oraz łańcuch z pieczęcią zamykającą drzwi Kaplicy Sykstyńskiej podczas Konklawe, które odbyło się po śmierci Jana Pawła II.

 

Ciekawostka

Na każdy rok pontyfikatu Watykan wybija specjalny medal papieski. Na ten początkowy okres od Konklawe do inauguracji pontyfikatu (16-22 X 1978) także wybito specjalny medal papieski – jest on razem z piuską w tej samej gablocie.

Strój Ojca Świętego – gablota przeniesiona do Domu Pielgrzyma – przed kaplicą Biała sutanna z pasem papieskim, buty, piuska, których Ojciec Święty używał przed rokiem 1999 r. oraz mitra, której używał podczas liturgii w Środę Popielcową 12.02.2002

Turystyka zimowa

Znajdują się tu narty papieskie, buty narciarskie, kijki, rękawiczki, kurtka puchowa, w której jako ojciec św. był na Mount Blanc, oraz specjalnie dla niego wyprodukowana czapka.

Ciekawostka

Narty, na których jeździł jako ksiądz zostały w Wadowicach są w domu rodzinnym zamienionym na muzeum, narty na których jeździł jako biskup krakowski i kardynał znajdują się w Krakowie, natomiast te na których jeździł jako papieża lodowcu Adamello – z Watykanu trafiły do nas.

Turystyka letnia

Ekwipunek osobisty Ojca Świętego do turystyki pieszej to buty firmy Dolomite, sweter, plecak, czapka, rękawiczki i buty do codziennej porannej gimnastyki oraz osobisty ręcznik Ojca Świętego. Pamiątkowe przedmioty to but podarowany Ojcu Św. w Elblągu w 1999 r. oraz piłka nożna a autografami Reprezentacji Polski w latach osiemdziesiątych (ok. 1981/1982).

Pamiątki Jana Pawła II

Kasetka na różańce z Indii; krzyżyk podarowany przez młodzież 1983 r. w czasie światowego Dnia Młodzieży w Austrii; pismo Św., które jeszcze jako kardynał otrzymał w 1976 r. od kardynała Jana Króla z Filadelfii; pocztówka, którą jako kardynał wysłał do ks. bp. Piotra Bednarczyka; różańce, które Ojciec Święty ofiarowane na prywatnych audiencjach; jeden z czterech srebrnych świeczników, jakie otrzymał w Brazylii; rytuał liturgiczny nabożeństw, album
"Ojciec Święty na Ziemi Sądeckiej” podpisany osobiście przez Ojca Świętego; długopis z pierwszej pielgrzymki do Diecezji Tarnowskiej w 1987 r. którym podpisywał Kronikę chóru Pueri Cantores ; drewniana kasetka kapelana Ojca Świętego ks. Stanisława Dziwisza .

Medale papieskie

Medale wybite z okazji kolejnych lat pontyfikatu, pielgrzymek apostolskich, oraz medale wybite z okazji Synodów Biskupów, kongresów eucharystycznych i kanonizacji różnych świętych, a szczególnie św. Kingi.

Zbiory numizmatyczne

Srebrne monety edycji watykańskiej oraz polskie monety wydawane z okazji ważnych wydarzeń w czasie pontyfikatu oraz kilka książek dotyczących życia Ojca Świętego, jak również katalogi z wystaw exlibrisów poświeconych Ojcu Świętemu zbieranych przez Józefa Tadeusza Czosnykę.

Pamiątki z wizyt apostolskich

Karty wstępu do sektorów na Msze Św. z Ojcem Świętym, karty parkingowe, notatki prasowe, przypinki, plakietki, proporczyki, kartki okolicznościowe, znaczki pocztowe. Pamiątkowe kasety magnetofonowe z przemówieniami Ojca Świętego, płyty kompaktowe, kasety video, publikacje prasowe i książkowe. Emblematy służb papieskich i pamiątki pielgrzymów.

Herb Papieski

Na okoliczność wizyty Ojca Świętego w Starym Sączu Seklerzy z Siedmiogrodu przywieźli ich symbol gościnności – bramę powitalną – tzw. Brama Seklerska. Zbudowali ją na trasie przejazdu Papieża z miejsca celebry do klasztoru SS Klarysek.

W tym czasie wykonali również herb Jana Pawła II, który podarowali p. Mieczysławowi Witowskiemu z Nowego Sącza

Snycerzy podpisani na rewersie, którzy wykonali i przekazali herb papieski to:

Both Laszló

Both Imre

Biro Laszló

Both Tibor

Both Piroska

Both Edit

Wystawa fotograficzna, która dominuje na ścianach jest fragmentem albumu Sylwestra Adamczyka z Mszy Św. Kanonizacyjnej, pt.
"Ojciec Św. na Sądeckiej Ziemi” (Nowy Sącz 2000). Można również zobaczyć obrazy przedstawiające Ojca Świętego i św. Kingę jak i wyroby twórczości artystycznej i rzemiosła o tematyce papieskiej.

Jednym z ciekawszych eksponatów jest prorocza płaskorzeźba Franciszka Palki z Paszyna k. Nowego Sącza zatytułowana:
"Święci Diecezji Tarnowskiej”. Płaskorzeźba przedstawia Ojca Świętego w czasie podniesienia na Mszy Św., przy czym hostia ma postać oblicza Pana Jezusa z łaskami słynącego obrazu
"Przemienienie Pańskie” w nowosądeckiej bazylice pod wezwaniem Św. Małgorzaty. W tle nad postacią Ojca Świętego znajdują się 3 postacie (od lewej) Św. Kinga, Św. Stanisław – biskup Szczepanowski i Św. Świerad z Tropia. U dołu – biały orzeł, jako symbol ojczyzny wyzwalającej się z więzów niewoli.

Ciekawostka

Płaskorzeźbę nazywamy "proroczą”, ponieważ artysta wyrzeźbił ją w 1979 r., a więc 20 lat przed wizytą Ojca Świętego w Starym Sączu, kiedy Św. Kinga była Błogosławioną. W centrum ołtarza dla papieskiej celebry z okazji kanonizacji bł. Kingi umieszczono kopię obrazu
"Przemienienie Pańskie”, i tak – mówiąc w przenośni – te postacie spotkały się tutaj razem 16.06.1999 r.

W Sali Pamięci znajduje się makieta Ołtarza wykonana przez Mateusza Krzeszowskiego- ucznia Z.S.Z. w Bobowej. Wśród licznych publikacji książkowych zobaczyć można watykańskie wydanie wszystkich dokumentów Papieża Jana Pawła II z lat 1978-2001 w języku włoskim.
Zbiór książek i albumów o tematyce papieskiej znajduje się w Domu Pielgrzyma.

drukuj