340 rocznica śmierci o. Augustyna Kordeckiego – obrońcy Jasnej Góry

340 lat temu zmarł ojciec Augustyn Kordecki – uwieczniony na kartach „Potopu” obrońca Jasnej Góry przed Szwedami w 1655 r. Późniejszy Papież Karol Wojtyła nazwał heroicznego zakonnika tym, który „na wiele stuleci nauczył polskie pokolenia niepodległości ducha”. 

Ojciec Augustyn Kordecki zmarł 20 marca 1673 r. w paulińskim klasztorze w Wieruszowie. Dzisiaj ojcowie paulini – gospodarze jasnogórskiego sanktuarium – uczczą jego pamięć. Po wieczornej Mszy św. przy urnie z prochami zakonnika w Kaplicy Matki Bożej zapłoną znicze. Zaplanowano też okolicznościowy wykład i koncert w bazylice.

Oblężenie Jasnej Góry przez szwedzkie wojska w 1655 r. trwało 40 dni – od 18 listopada do 27 grudnia. O. Augustyn Kordecki napisał pamiętnik, w którym przedstawił historię oblężenia klasztoru, a na jego podstawie stworzył „Nową Gigantomachię” – dzieło o obronie Jasnej Góry.

W częstochowskim sanktuarium przechowywana jest gotycko-renesansowa monstrancja z 1542 r., z którą o. Augustyn Kordecki miał obchodzić wały jasnogórskie w procesji w czasie oblężenia szwedzkiego. Według tradycji ufundował ją król Zygmunt I Stary, a według paulińskiego inwentarza skarbca z 1685 r. jest to dar jego syna Zygmunta II Augusta.

40 lat temu, w maju 1973 roku, 300-lecie śmierci przeora uczcił w Wieruszowie Episkopat Polski. W zasobach biura prasowego Jasnej Góry znajduje się treść homilii, którą wygłosił wówczas ks. kard. Karol Wojtyła. Przyszły papież mówił wówczas o dziejowym geniuszu o. Kordeckiego, który podejmując bohaterską i heroiczną decyzję o obronie Jasnej Góry zapoczątkował jednocześnie nowego „ducha polskiego”, który pomagał Polakom przetrwać w czasie rozbiorów. W postaci o. Kordeckiego ksiądz kardynał dostrzegał „splot pokory i wielkoduszności, pokory i heroizmu”.

Decyzja żołnierska, ale o dziwo, podejmuje ją mnich, kapłan. Widać do takiej wielkiej decyzji trzeba było nie tylko odwagi wodza, ale także i poświęcenia i pokory zakonnika. I wiemy, że o. Augustyn Kordecki odniósł zwycięstwo. Jasna Góra zadziwiła cały naród. Ona jedna potrafiła się obronić przed potopem; ostatnia wyspa niepodległego bytu i niepodległego ducha. Ten fakt mówił bardzo wiele współczesnym, ale ten fakt mówił jeszcze więcej potomnym. Bo potop wieku XVII był tylko zapowiedzią gorszego potopu, który przyszedł na Polskę w wieku XVIII, w wieku rozbiorów – mówił ks. kard. Karol Wojtyła. 

„Ten pokorny Sługa Boży pokazał swoim potomnym, że trzeba mieć niepodległego ducha, nawet jeżeli Ojczyzna jest w niewoli. I mieli Polacy niepodległego ducha, zachowali go i okazało się, że niepodległy duch potrafi nadawać kształty, nowe kształty najbardziej nawet opornej materii dziejowej. Polska wszystkich stuleci, Polska naszych czasów musi patrzeć w stronę o. Augustyna Kordeckiego, bo w nim się wyraziły, skupiły jak gdyby w soczewce najgłębsze prawdy o bycie, o duchu naszego Narodu” – wskazywał w 1973 r. późniejszy papież.

O. Klemens Kordecki urodził się 16 listopada 1603 r. w Iwanowicach koło Kalisza. Imię Augustyn zostało mu nadane w zakonie paulinów, do którego wstąpił w 1633 r.; profesję zakonną złożył rok później na Jasnej Górze. Przed wstąpieniem do zakonu odbył studia filozoficzne i teologiczne – prawdopodobnie w kolegiach jezuitów w Kaliszu i Poznaniu. W pierwszych latach kapłaństwa o. Kordecki m.in. uczył retoryki, czyli poprawnego układania i wygłaszania przemówień w języku łacińskim, był też wykładowcą m.in. teologii. Był przeorem lub podprzeorem klasztorów w Wielgomłynach, Wieluniu, Beszowej, Oporowie, Pińczowie oraz na Jasnej Górze, a także polskim prowincjałem paulinów.

Po zwycięskiej obronie Jasnej Góry król Jan Kazimierz chciał uczynić o. Kordeckiego dożywotnio przeorem Jasnej Góry oraz biskupem, ten jednak odmówił. Odrzucił też oferowaną mu w zakonie funkcję wikariusza generalnego. Do śmierci pełnił funkcję prowincjała paulinów w Polsce. Zmarł 20 marca 1673 roku w Wieruszowie, podczas wizytacji tamtejszego klasztoru. Pogrzebano go w podziemiach klasztoru na Jasnej Górze. Urna z jego prochami stoi dziś w niszy po lewej stronie kaplicy Cudownego Obrazu.

***

Program w 340 rocznica śmierci O. Augustyna Kordeckiego:

Jasna Góra 20 marca 2013 r. 

Sala Różańcowa godz. 17.30 wykład prof. Wojciecha Kędra, wykładowcy Uniwersytetu Jana Pawła II w Krakowie pt. „O. Augustyn Kordecki – człowiek wielkiego zawierzenia i mąż stanu”

Kaplica Matki Bożej godz. 18.30 Uroczysta Msza św. Jubileuszowa. Po Mszy św. zapelenie zniczy przy urnie O. Augustyna Kordeckiego w kaplicy Matki Bożej.

Koncert Jubileuszowy

Bazylika Jasnogórska , godz. 19.30

Wykonawcy:

Tadeusz Barylski – organy

Katarzyna Kłosowska – sopran

Karol Lipiński-Brańka – skrzypce

Program:
utwory Eugeniusza Brańki, wieloletniego kierownika muzycznego, dyrygenta, organisty i kompozytora jasnogórskiego:

Słowo o o. Augustynie Kordeckim, prowadzenie koncertu:

Fatima Brańka

 

Serdecznie zapraszamy

Organizatorzy:
Klasztor Paulinów na Jasnej Górze

Stowarzyszenie im. Eugeniusza Brańki

Stowarzyszenie Kapela Jasnogórska

Patronat medialny

Tygodnik Katolicki „Niedziela”

Biuro Prasowe jasnej Góry

Radio Jasna Góra

PAP/RIRM

drukuj