fot. PAP/Tomasz Gzell

Zbiera się dziś rząd; wśród tematów projekt noweli ustawy o ewidencji ludności

Projekt noweli ustawy o ewidencji ludności, projekt zmian w prawie rodzinnym i opiekuńczym oraz nowela ustawy o informowaniu o zużyciu energii przez produkty ją wykorzystujące. To główne punkty dzisiejszego posiedzenia rządu.

Projekt noweli ustawy o ewidencji ludności, autorstwa resortu spraw wewnętrznych i administracji, zakłada, że od 1 maja 2019 r. to gminy, a nie szef MSWiA będą udostępniały dane z ogólnokrajowego rejestru PESEL. Do tej pory organy gmin udostępniały jedynie dane z lokalnej ewidencji. Kolejnym punktem prac rządu jest przygotowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości projekt zmian w prawie rodzinnym i opiekuńczym. Dostosowuje on przepisy do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z listopada 2013 r., który orzekł wówczas, że przepisy, które nie pozwalają na zaprzeczenie ojcostwa po śmierci dziecka są niezgodne z konstytucją. Projektowana zmiana umożliwia m.in. wniesienie powództwa o ustalenie ojcostwa po śmierci dziecka matce dziecka lub domniemanemu ojcu. Zgodnie z propozycją resortu, wniesienie takiego powództwa byłoby możliwe jedynie do dnia, w którym dziecko osiągnęłoby pełnoletność. Propozycja przewiduje również umożliwienie ustalenia macierzyństwa po śmierci dziecka.

Ministrowie zajmą się także projektem, który zakłada wprowadzenie nowych wzorów etykiet informujących o klasie energooszczędności danego urządzenia. Prawdopodobnie za dwa lata zamiast oznaczeń typu „A+++” zacznie pojawiać się skala od A do G. Projektowana nowela ustawy o informowaniu o zużyciu energii przez produkty wykorzystujące energię ma dostosować polskie przepisy do wejścia w życie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE.

TV Trwam News/RIRM

drukuj