fot. PAP/Paweł Supernak

Zamiany w Prawie energetycznym czy wspieranie termomodernizacji – tematami dzisiejszego posiedzenia rządu

Szefowie resortów oraz premier Mateusz Morawiecki spotkają się dziś na posiedzeniu rządu. W jego czasie rozpatrzą m.in. projekt zmian w Prawie energetycznym, projekty nowelizacji ustaw o wspieraniu termomodernizacji budynków oraz o podatku od towarów i usług.

Zmiany w Prawie energetycznym zostały zapowiedziane przez ministra energii Krzysztofa Tchórzewskiego już w sierpniu. Była to reakcja na rosnące ceny rynkowe. Propozycja przewiduje m.in. podniesienie tzw. obliga giełdowego z 30 do 100 proc. Chodzi tu o obowiązek sprzedaży całości wytwarzanej energii elektrycznej poprzez giełdy. Minister argumentował, że chce wyeliminować z handlu energią transakcje pozaparkietowe i zwiększyć w ten sposób przejrzystość rynku. Zmiany mają wpłynąć ponadto na ceny energii elektrycznej.

Rozpatrywany dziś także projekt nowelizacji ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów ma z kolei umożliwić przetestowanie programu związanego z szeroko rozumianym ocieplaniem budynków jednorodzinnych. Aż 12 proc. gospodarstw domowych w Polsce zagrożonych jest ubóstwem energetycznym. Nowe prawo ma to zmienić i umożliwić wykorzystanie na ten cel 180 mln zł z budżetu państwa. Wsparcie będzie dotyczyło głównie osób zamieszkujących najbardziej zanieczyszczone smogiem miasta poniżej 100 tys. mieszkańców. Polegać ma na wykorzystaniu Odnawialnych Źródeł Energii poprzez np. instalację na domach paneli fotowoltaicznych.

Kolejnym punktem obrad będzie przygotowana przez resort finansów nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług. Dotyczy ona opodatkowania bonów oraz zmniejsza uciążliwości związane z rozliczaniem podatku VAT od usług elektronicznych świadczonych osobom zamieszkującym inne niż Polska kraje Unii Europejskiej.

Rada Ministrów zajmie się ponadto projektami nowelizacji ustaw: o Krajowej Administracji Skarbowej, Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, projektem nowelizacji ustawy o działalności leczniczej oraz utworzenia Instytutu Europy Środkowej.

TV Trwam News/RIRM

drukuj