Rząd: Światowe Dni Młodzieży zakończyły się sukcesem

Polska zapewniła bezpieczeństwo uczestnikom tej uroczystości oraz zaprezentowała się jako kraj nowoczesny, przyjazny i gościnny – to wnioski ze sprawozdania, które przyjął we wtorek rząd.

Jak poinformowało Centrum Informacyjne Rządu, Rada Ministrów przyjęła „Sprawozdanie z działalności Zespołu do spraw przygotowania wizyty Jego Świątobliwości Papieża Franciszka w Rzeczypospolitej Polskiej w 2016 r. oraz wsparcia organizacji Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016”.

„Zorganizowane w Polsce Światowe Dni Młodzieży zakończyły się sukcesem. Polska zapewniła pełne bezpieczeństwo uczestnikom tej wyjątkowej uroczystości oraz zaprezentowała się jako kraj nowoczesny, mający istotny wkład w historię cywilizacji europejskiej i chrześcijańskiej, a nade wszystko przyjazny i gościnny” – napisano w komunikacie CIR o wnioskach sprawozdania zespołu. Jego przewodniczącą była minister Beata Kempa, zaś pełnomocnikiem rządu ds. przygotowania ŚDM Paweł Majewski.

W komunikacie podkreślono, że „wzorowe przygotowanie tak skomplikowanego logistycznie i organizacyjnie wydarzenia zapewniło przede wszystkim osobiste zaangażowanie premier Beaty Szydło i pełne zaangażowanie ministrów wraz z podległymi służbami”. Szczególnie zaznaczono wkład policji, zawodowej i ochotniczej straży pożarnej, Biura Ochrony Rządu, Straży Granicznej, służb dyplomatycznych i konsularnych oraz medycznych, a także kolejarzy i samorządów.

CIR podało, że ze sprawozdania wynika, iż na szczególną uwagę zasługują dwie inicjatywy: most powietrzny, który przygotowano do ewentualnej pomocy medycznej uczestnikom ŚDM, gdyby zaistniała taka potrzeba, oraz promocja naszego kraju w Pawilonie Polskim u stóp Wawelu.

Most powietrzny miał być uruchomiony, gdyby wyczerpały się możliwości krakowskich i małopolskich szpitali pod kątem zabezpieczenia opieki pacjentom w stanie ciężkim, wymagającym intensywnej terapii lub specjalistycznego leczenia. Była to unikalna procedura dotycząca planowania i organizacji opieki zdrowotnej, a przede wszystkim wykorzystania potencjału wojska we współpracy z cywilną służbą zdrowia. Na użytek mostu powietrznego zaangażowano dwa samoloty wojskowe typu C-295M w całodobowej gotowości do startu, 11 śmigłowców medycznych, 20 ambulansów (każdy po cztery nosze) a na lotnisku w Balicach rozwinięto też Medyczną Wojskową Jednostkę Etapową. Przygotowano też aplikację, która umożliwiała ciągłe śledzenie dostępności łóżek w wielu szpitalach.

Natomiast Pawilon Polski służył promocji naszego kraju i powstał – jak napisano w komunikacie – dzięki zaangażowaniu premier Beaty Szydło, wicepremiera Mateusza Morawieckiego i minister Kempy.

„To projekt, który przy okazji ŚDM promował wśród pielgrzymów i wolontariuszy polską kulturę, polskie innowacje i myśl technologiczną oraz atrakcje turystyczne i naszą kuchnię. W trakcie trwania ŚDM pawilon odwiedziło ponad 100 tys. osób (dwukrotnie więcej osób uczestniczyło w koncertach plenerowych)” – podało CIR.

Według komunikatu koszty organizacji ŚDM ponosił kościelny komitet organizacyjny.

„Sumy zabezpieczone w tegorocznym budżecie dla poszczególnych resortów przeznaczono na realizację ich zadań własnych, związanych z faktem, że w Polsce odbywało się wydarzenie o tej skali. Ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z organizacją wizyty Jego Świątobliwości Papieża Franciszka w Rzeczypospolitej Polskiej oraz Światowych Dni Młodzieży – nie rodziła skutków finansowych, dawała jedynie organom państwa narzędzia do sprawnego i szybkiego działania” – podano w komunikacie.

W sprawozdaniu przyjętym przez rząd uwzględniono też propozycje, które powinny ułatwić administracji rządowej organizację przedsięwzięć podobnych do ŚDM. Zaproponowano m.in. rozważenie: wdrożenia regulacji zapewniających koordynację ratownictwa medycznego na poziomie centralnym (dziś nie ma takiego ośrodka), wprowadzenia uproszczonej procedury uruchamiania rezerw strategicznych Agencji Rezerw Materiałowych oraz rezerw krwi w sytuacjach nadzwyczajnych. Inne propozycje do rozważenia to wyznaczenie jednego punktu kontaktowego i źródła informacji o zagrożeniach w cyberprzestrzeni dla administracji rządowej oraz wyznaczenia na etapie przygotowawczym wiodącego zespołu w pracach planistycznych i organizacyjnych.

PAP/RIRM

drukuj