„DGP”: Rząd planuje wspólną emeryturę dla małżonków

Rząd planuje wprowadzić wspólne świadczenie emerytalne dla małżonków – informuje dziś „Dziennik Gazeta Prawna”. Byłoby ono wypłacane przez 20 lat. Nowe rozwiązanie ma funkcjonować na mocy ustawy o pracowniczych planach kapitałowych.

W myśl projektu świadczenie ma zabezpieczać małżonków, którzy osiągną wiek emerytalny. Jedno z nich może wystąpić o emeryturę małżeńską. Będzie ona obliczana z sumy zgromadzonych w pracowniczych planach kapitałowych oszczędności obojga. Następnie kwota zostanie podzielona na 240 rat. Tak uzyskamy wysokość świadczenia. Środki będą wypłacane do wyczerpania lub do śmierci małżonków. Jeśli umrze jedno z nich, emeryturę małżeńską może nadal pobierać drugie.

Te rozwiązania zaproponowane przez wicepremiera Morawieckiego wpisują się w politykę prorodzinną rządu Prawa i Sprawiedliwości – powiedział poseł Janusz Śniadek.

Te rozwiązania są adresowane do małżonków. Odpowiadają również na inne problemy polskich realiów. Przede wszystkim Polska należy do tych krajów, które mają bardzo niską kapitalizację środków. Oszczędności Polaków należą do najniższych w Europie, a ta propozycja ma skłonić do zwiększania puli oszczędności. Jest to również odpowiedź na dramatycznie niskie emerytury, jakie będą wynikały z reformy uchwalonej w 1999 r., a teraz wdrożonej – wskazał Janusz Śniadek.

Dziś – jak przypomina gazeta – kobieta może tylko w określonej sytuacji przejąć świadczenie po mężu, nie ma jednak możliwości wspólnej emerytury. Nad projektem ustawy, który ma wprowadzić takie rozwiązanie, pracują resorty pracy, rozwoju i finansów.

RIRM/DGP

drukuj