fot. pixabay.com

Rząd przyjął projekt dot. firm zatrudniających niepełnosprawnych i terminów poboru zaliczki na podatek dochodowy

Rząd przyjął projekt wspierający pracodawców tworzących miejsca pracy dla niepełnosprawnych i przenoszący treść rozporządzenia ws. terminów poboru zaliczki na podatek dochodowy do ustawy o PIT – poinformowało we wtorek Centrum Informacyjne Rządu KPRM.

Rada Ministrów przyjęła we wtorek projekt nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Projekt przedłożony przez ministra finansów ma usprawnić działanie podatkowej części Polskiego Ładu.

Jak podało CIR, w projekcie ustawy o PIT zawarty zostanie mechanizm przedłużonego terminu poboru i wpłaty zaliczek wprowadzony rozporządzeniem ministra finansów z 7 stycznia 2022 r.

„Zasadą kontynuacji zostaną objęte miesiące od lutego do grudnia 2022 r. Oznacza to, że w styczniu obowiązują przepisy rozporządzenia, a od lutego regulować tę kwestię będzie ustawa. Instrukcja i wytyczne udostępniane dotychczas na stronach Ministerstwa Finansów pozostają aktualne. Wprowadzane zmiany nie wpływają na mechanizm zastosowany lub wdrażany przez płatnika na podstawie rozporządzenia. Oznacza to, że wysokość zaliczek u pracowników czy zleceniobiorców, którzy osiągają miesięczny przychód do 12 800 zł brutto, powinna być pobierana w wysokości nie wyższej, niż kwota zaliczki obliczanej na zasadach obowiązujących 31 grudnia 2021 r. Jeśli pracownik otrzymał niższe wynagrodzenie za styczeń, dostanie niezwłocznie wyrównanie od pracodawcy” – zaznaczono.

W projekcie ustawy rozstrzygnięto też, że płatnik ma stosować zmniejszenie zaliczki o 1/12 kwoty zmniejszającej podatek (czyli o 425 zł) również, gdy oświadczenie PIT-2 jest składane w trakcie roku podatkowego, a nie tylko przed pierwszą wypłatą wynagrodzenia w danym roku podatkowym.

„Ponadto oświadczenie PIT-2 może złożyć również emeryt lub rencista, który złoży do organu rentowego wniosek o niestosowanie kwoty wolnej. Wnioski PIT-2 złożone na dotychczasowych wzorach zachowują moc. Oznacza to, że podatnicy nie będą musieli składać ponownie PIT-2” – wskazano.

Przyjęty we wtorek przez rząd projekt przewiduje też rozwiązania dotyczące firm, które zatrudniają osoby z niepełnosprawnościami. Jak przypomniano, od 1 stycznia br. kwota wolna od podatku została podwyższona do 30 tys. zł. To powoduje niższe wpływy na Zakładowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (ZFRON) i Zakładowy Fundusz Aktywności (ZFA), które w dużym stopniu opierają się na zaliczkach na podatek dochodowy od wynagrodzeń pracowników.

„Rząd chce kontynuacji zakładowych działań na rzecz osób z niepełnosprawnościami oraz ich pracodawców. Dlatego ZFA i ZFRON zostaną zasilone ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON)” – zapowiedziano.

Zgodnie z projektem pracodawca otrzyma wsparcie ze środków PFRON, jeśli jest: zakładem aktywności zawodowej, zakładem pracy chronionej, podmiotem, który utracił status zakładu pracy chronionej, ale zatrudnia co najmniej 15 pracowników (w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy), posiada wskaźnik zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami w wysokości co najmniej 18 proc. lub 25 proc. oraz zachował ZFRON. Rozwiązanie to ma chronić ponad 1 tys. pracodawców, którzy zatrudniają ponad 100 tys. osób z niepełnosprawnościami – zaznaczono.

Nowe rozwiązania mają wejść w życie z dniem następującym po ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw z wyjątkiem niektórych zapisów.

„W Ministerstwie Finansów trwają intensywne prace nad pozostałymi nowymi rozwiązaniami podatkowymi, które zostały ogłoszone 21 stycznia 2022 r. Dotyczyć będą w szczególności wsparcia dla samotnych rodziców, rozszerzenia ulgi dla klasy średniej oraz zabezpieczenia wpływów OPP z 1 proc. podatku” – zapewniono.

PAP

drukuj