fot. PAP/Radek Pietruszka

Walka z lichwą tematem posiedzenia rządu

Ustawa antylichwiarska czy nowelizacja Kodeksu karnego dot. przestępstw o charakterze terrorystycznym – to główne tematy, jakimi zajmie się dziś rząd.

Projekt tzw. ustawy antylichwiarskiej przewiduje karę więzienia od 3 miesięcy do 5 lat dla każdego, kto w zamian za udzielone osobie fizycznej świadczenie pieniężne wynikające m.in. z umowy pożyczki, żąda od niej zapłaty kosztów dodatkowych dwukrotnie wyższych niż maksymalne lub żąda od niej zapłaty odsetek w stopniu dwukrotnie wyższym niż maksymalna. Limitem 45 proc. w skali roku mają być objęte umowy zakupów ratalnych, a także tzw. chwilówek.

Limity będą jeszcze niższe w przypadku krótszych terminów – w przypadku półrocznych rat dodatkowe koszty nie będą mogły przekroczyć 32,5 proc., zaś przy tzw. chwilówce na okres miesiąca limit ten ma wynieść tylko 22 proc. Limit dodatkowych opłat ma zostać wprowadzony także w sytuacjach pożyczek udzielanych na podstawie umowy cywilno-prawnej. Ma on wtedy wynosić 25 proc. To wszystko w celu wzmocnienia ochrony osób korzystających z różnego rodzaju pożyczek. W ramach planowanych zmian powstać ma także tzw. kalkulator lichwy. Będzie on dostępny na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości. Każdy będzie mógł na swój telefon ściągnąć bezpłatną aplikację i sprawdzić, jaką bierze pożyczkę, od kogo, na ile i za ile. Rząd zajmie się też projektem nowelizacji Kodeksu karnego, który rozszerza karalność czynu polegającego na przekroczeniu granicy w celu popełnienia przestępstwa o charakterze terrorystycznym. Obecnie czyn ten podlega karze więzienia od 3 miesięcy do 5 lat. Nowela wykreśla wyrazy na terytorium innego państwa i tym samym obejmuje karą również przekroczenie granicy Polski w celu popełnienia na jej terytorium wymienionych przestępstw.

Ministrowie omówią też projekt ustawy ws. rekompensat dla branż energochłonnych.

TV Trwam News/RIRM

drukuj