fot. pixabay.com

Rząd zwiększa nakłady finansowe na parki narodowe

W przyszłorocznym budżecie dotacja na parki narodowe zostanie zwiększona do blisko 135 tys. złotych. Środki przełożą się m.in. na wzrost wynagrodzeń pracowników parków, zakup gruntów czy modernizację obiektów, ścieżek i szlaków turystycznych.

O decyzji premiera Mateusz Morawieckiego poinformował dziś na konferencji minister klimatu i środowiska, Michał Kurtyka. Resort przygotował i ogłosił pakiet zmian i działań na rzecz polskich parków narodowych.

Dokument zakłada największe od 30 lat zmiany dedykowane tej formie ochrony przyrody – zaznaczył minister Michał Kurtyka. W pakiecie jest mowa m.in. o realizacji opracowanej systemowej reformy funkcjonowania parków narodowych.

– Chcemy, żeby najwyższej formie ochrony przyrody w Polsce nadać jeszcze lepsze ramy prawne, które pozwolą z jednej strony na lepsze zabezpieczenie naszego dziedzictwa przyrodniczego, a z drugiej strony na większy komfort w korzystaniu z dziedzictwa w zgodzie z przyrodą, przykładowo poprzez podniesienie jakości oferty edukacyjnej centrów edukacyjnych, ścieżek w parkach. Chcemy dokonać znaczącego i przełomowego działania. Ponadto chcemy stworzyć jednolitą służbę parków narodowych w Polsce – powiedział minister Michał Kurtyka.

W Ministerstwie Klimatu i Środowiska trwają prace nad projektem ustawy o parkach narodowych. Założeniem jest podkreślenie ich rangi w ochronie dziedzictwa przyrodniczego kraju.

Projekt będzie również zawierał rozwiązania dot. tworzenia parków narodowych, kładąc duży nacisk na uzyskanie przychylności społeczności lokalnych i samorządów do tej idei.

W celu usprawnienia decyzyjności w sprawach merytorycznych oraz administracyjnych planowane jest utworzenie nowego podmiotu o nazwie Polskie Parki Narodowe, który będzie państwową osobą prawną.

RIRM

drukuj