fot. PAP/Rafał Guz

TK wyznaczył terminy kolejnych spraw

Na początek kwietnia Trybunał Konstytucyjny wyznaczył terminy trzech spraw – rozprawy w pełnym składzie i ogłoszenia dwóch orzeczeń w składach pięciu sędziów. Będą to pierwsze orzeczenia instytucji od czasu, gdy Trybunał uznał grudniową nowelizację ustawy Prawa i Sprawiedliwości ws. Trybunału Konstytucyjnego za niekonstytucyjną.

Poseł Arkadiusz Mularczyk, członek sejmowej Komisji Ustawodawczej, podkreśla, że ostatni wyrok Trybunału nie zostanie opublikowany. To – jak dodaje poseł Mularczyk – oznacza, że grudniowa ustawa nadal obowiązuje.

Widać, że w tej sprawie prezes Andrzej Rzepliński nie chce przyjąć do wiadomości, że nie będzie opublikowany przez rząd ostatni wyrok Trybunału Konstytucyjnego. To oznacza, że rząd nie uznaje tego rozstrzygnięcia, które zapadło, a tym samym nadal obowiązuje ustawa, która nakłada szczególny tryb i szczególne zasady procedowania przy rozpoznawaniu spraw przez Trybunał Konstytucyjny. Jest to zatem rozpoznawanie spraw według kolejności wpływu czy też wydawanie wyroków w składzie kwalifikowanym przy udziale całego Trybunału. Oznacza to, że prezes Trybunału nie uznaje stanowiska rządu i dalej eskaluje kryzys konstytucyjny – zaznacza poseł Arkadiusz Mularczyk.

Trybunał 6 kwietnia „rozpozna pytanie prawne w pełnym składzie” w sprawie przepisów odnoszących się do uprawnień komisarzy wyborczych. Z kolei na 7 kwietnia Trybunał Konstytucyjny wyznaczył ogłoszenie orzeczeń w dwóch sprawach rozpoznanych w składach pięciu sędziów. Dotyczą one: zasad przywrócenia do pracy w Służbie Celnej oraz zwrotu kosztów procesowych w odniesieniu do zagadnienia zwrotu podatku VAT.

RIRM

drukuj