Zakończyła się Ogólnopolska Konferencja Historyczna w WSKSiM

W Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu odbyła się III Ogólnopolska Konferencja Historyczna. Tym razem wybitni prelegenci podejmowali tematy dotyczące powrotu polskiej administracji kościelnej na Ziemie Zachodnie i Północne.

„Pamięć i dziedzictwo – w 70. rocznicę powrotu polskiej administracji kościelnej na Ziemie Zachodnie i Północne” –  to tytuł konferencji, która odbyła się dziś w murach WSKSiM.

Nowe administracje kościelne na ziemiach polskich po II wojnie światowej ustanowił ks. kard. August Hlond – przypominał o. dr Zdzisław Klafka CsSR – rektor toruńskiej uczelni.

– Ta konferencja wpisuje się niejako w misję tej uczelni, dlatego z radością współpracujemy z Katolickim Stowarzyszeniem Civitas Christiana, aby tę, myśl ojczyźnianą rozwijać, a szczególnie w kontekście tej rocznicy – tak bardzo ważnej dla naszej ojczyzny – podkreślił ojciec rektor.

Dzisiejsza konferencja przypomniała o niezwykle istotnym związku pomiędzy pracą duszpasterską i zadaniami narodowymi Polaków – zauważył prof. dr hab. Grzegorz Kucharczyk z Instytutu Historii Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu.

– Przypomina o bardzo ważnym związku pomiędzy tym, co było związane z pracą duszpasterską – typową dla Kościoła – i naszymi zadaniami narodowymi. W przypadku tego tematu, tj. powrotu do Kościoła katolickiego na tzw. Ziemie Odzyskane po 1945 roku, mamy do czynienia ze splotem tych dwóch rzeczy: z wartościami kościelnymi i narodowymi, gdy Kościół jako instytucja, jako duszpasterze, przyjeżdżając razem z Polakami wysiedlonymi z innych ziem polskich po 1945 roku na Ziemie Zachodnie, w wydatny sposób pomaga integracji tych ziem z resztą państwa – wyjaśnił historyk.

Rola Kościoła dla naszych rodaków przybyłych na polskie tereny po II wojnie światowej była ogromna – przypomniał Tomasz Nakielski – przewodniczący Stowarzyszenia Civitas Christiana.

 – Historia narodu polskiego, historia Polski jest wpisana nieodzownie w historię Kościoła. Jest to taki komponent fundamentalny tożsamości polskiej. Te środowiska, te osoby, które odmawiają Panu Bogu miejsca w przestrzeni publicznej w Polsce, nie zauważają, że jest to część tożsamości polskiej, że to jest zaprzeczenie jakiejś ważnej części tożsamości Polski – zaznaczył Tomasz Nakielski.

Ks. prof. dr hab. Grzegorz Wejman z Uniwersytetu Szczecińskiego przypomniał, jak ważnym wydarzeniem w dziejach naszego kraju był chrzest Polski.

– Wiemy, że w 966 roku, w wyniku chrztu, Polska otworzyła się na przestrzeń kultury zachodniej i też na przestrzeń nowej religii: religii chrześcijańskiej. Owocem tego już dwa lata później było biskupstwo w Poznaniu. W bardzo krótkim czasie polska otrzymała też metropolię w Gnieźnie – powiedział ks. prof. Wejman.

Podczas sympozjum poruszone zostały takie tematy, jak dzieje Kościoła katolickiego na Ziemiach Zachodnich i Północnych do 1945 roku, znaczenie orędzia biskupów polskich do niemieckich na tle stosunków państwo-Kościół czy publikacje IPN-u poświęcone historii Kościoła w PRL-u. Patronat nad konferencją objęły Telewizja Trwam, Radio Maryja i „Nasz Dziennik”.

Spotkanie zorganizowały toruńska uczelnia oraz Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana”.

 

TV Trwam News/RIRM

 

drukuj