fot. PAP/Darek Delmanowicz

Wyłudzanie pieniędzy, działanie bez wpisu do ewidencji, brak zajęć specjalnych – problemy małopolskiej oświaty

Szkoły działające bez wpisu do ewidencji, brak specjalnych zajęć dla dzieci z orzeczeniami czy wyłudzanie publicznych pieniędzy – to problemy, które wykazano podczas kontroli prowadzonych w ramach Koalicji dla Bezpieczeństwa Dzieci i Młodzieży.

Zespół działa przy Małopolskim Kuratorium Oświaty. Tworzą go przedstawiciele różnych instytucji, m.in.: policji, straży pożarnej, inspekcji sanitarnej oraz szkół. Zadaniem koalicji jest identyfikowanie zagrożeń, z jakimi mogą spotykać się dzieci w małopolskich placówkach oraz szukanie skutecznych rozwiązań.

O wynikach działań zespołu mówiła podczas wczorajszej konferencji małopolska kurator oświaty Barbara Nowak.

– Cały czas mamy do czynienia z przypadkami, w których funkcjonują szkoły, przedszkola. Idziemy do nich na kontrolę i okazuje się, że te szkoły i przedszkola nie są w ogóle wpisane do ewidencji. To jak, jakby szkoła w ogóle nie istniała. Druga sprawa, która nas niepokoi, to sytuacja, kiedy stwierdzamy, że dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego, nie mają takich zajęć. Zdarza się nam także zgłaszać do prokuratury w sytuacjach, kiedy uważamy, że marnuje się publiczne pieniądze, na przykład wybudowany budynek szkolny z publicznych pieniędzy natychmiast po oddaniu do użytku był oddawany w ręce organu innego niż samorząd – mówiła.

W wyniku przeprowadzonych kontroli wykryto między innymi wyłudzenie ponad 7 mln zł. z dotacji oświatowej przez jedną z placówek w Tarnowie. W przypadku innych zaniechań podjęto odpowiednie działania.

RIRM

drukuj