fot. Monika Bilska

Współczesne wyzwania polityki gospodarczej – konferencja naukowa w WSKSiM

W Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu już po raz trzeci odbyła się konferencja naukowa z cyklu „Współczesne wyzwania polityki gospodarczej”. Zostały poruszone aktualne tematy ekonomiczne, takie jak wpływ pandemii COVID-19 na gospodarkę afrykańską czy wyzwania zarządzania ładem korporacyjnym w polskich służbach.

Dzisiejszą konferencję poprzedziło uroczyste wręczenie dyplomów absolwentom studiów podyplomowych.

Studia podyplomowe w Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu zakończyli studenci zarówno z Polski, jak i z zagranicy. To ważne wydarzenie dla uczelni, ponieważ absolwenci stali się dziś świadkami prawdy – podkreślał Rektor-Założyciel WSKSiM, o. dr Tadeusz Rydzyk CSsR.

– W murach naszej uczelni nie tylko zdobywają wiedzę i nowe umiejętności, ale poszukują prawdy. Takie jest zadanie człowieka, ale szczególne zadanie uczelni. Nie wprowadzanie ideologii, ale szukanie prawdy – wskazał.

Następnie rozpoczęła się konferencja naukowa. Jedną z prelekcji pod tytułem „Koordynacja polityki pieniężnej i fiskalnej w teorii i praktyce” wygłosił prof. dr hab. Feliks Grądalski z Narodowego Banku Polskiego.

– W historii tak jest, że dominująca doktryna ekonomiczna determinuje w sposób bezpośredni praktykę gospodarczą, w tym politykę pieniężną i fiskalną. Dlaczego koordynacja? Otóż koordynacja dlatego, że mamy do czynienia z pewnym konfliktem celów pomiędzy bankiem centralnym i rządem – zwrócił uwagę prelegent.

Jednak tylko współpraca banku i rządu może zapewnić nam dobrobyt społeczny – podsumował.

– Współpraca i koordynacja na bazie zgody instytucjonalnej w większym stopniu przyczynia się do wzrostu dobrobytu społecznego i realizacji długofalowych celów strategicznych niż konfrontacja i rywalizacja pomiędzy głównymi aktorami polityki makroekonomicznej – podkreślił prof. dr hab. Feliks Grądalski.

Z kolei o formach współpracy banków i fintechów mówił dr hab. Piotr Łasak z Uniwersytetu Jagiellońskiego.

– Finetechy modyfikują usługi bankowe, w szczególności ograniczają koszty, pozwalają zastąpić np. pracę opartą na papierze różnego typu algorytmami, pracą w sieci, chmurą obliczeniową itd., czyli udoskonalają pewne procesy, ale jednocześnie przyspieszają te procesy w sensie czasowym, to się dzieje często w minutach, wcześniej zajmowało to kilkanaście dni – zaznaczył.

W czasie konferencji zostały poruszone także aktualne tematy ekonomiczne, takie jak wpływ pandemii COVID-19 na gospodarkę afrykańską czy aktualne wyzwania zarządzania ładem korporacyjnym w polskich służbach. Swoje prace zaprezentowali także absolwenci studiów podyplomowych.

TV Trwam News

drukuj