Zakończył się Międzynarodowy Kongres „Katolicy i Prawda: Szanse i zagrożenia”

W Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej zakończył się VII Międzynarodowy Kongres „Katolicy i Prawda: Szanse i zagrożenia”. Tegoroczna konferencja została poświęcona rozważaniom nad zagadnieniem prawdy w aspekcie religii, polityki, społeczeństwa, a także prawa.

Sympozjum w toruńskiej uczelni zgromadziło prelegentów z całego świata – m.in. Niemiec, Kolumbii, Egiptu czy Tajwanu.

Jest to wydarzenie uwrażliwiające nas na wartości najważniejsze, które dają poczucie zakorzenienia – mówił o kongresie rektor WSKSiM o. dr Zdzisław Klafka.

Żeby drzewo mogło przynosić owoce, korzenie muszą mieć zdrowy pokarm. Nie będzie zdrowej osoby, nie będzie zdrowego społeczeństwa, nie będzie wspaniałej ojczyzny, jeżeli nie będziemy „karmieni” prawdą. Bez prawdy nie da się iść w przyszłość. Jestem pod ogromnym wrażeniem wszystkich naszych prelegentów. Myślę, że wszyscy zdali egzamin na piątkę, dlatego, że byli nie tylko tymi, którzy pokazują jakąś teoretyczną prawdę, ale sami byli prawdą. Byli świadkami prawdy, tej rzeczywistości, którą przedstawiają – podkreślił rektor WSKSiM.

Wczoraj wydarzenie rozpoczęła uroczysta Eucharystia, której przewodniczył ks. bp Józef Szamocki, biskup pomocniczy diecezji toruńskiej. Oficjalnego otwarcia dokonał o. dr Tadeusz Rydzyk CSsR, Dyrektor Radia Maryja, a także pierwszy rektor Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu.

Honorowym gościem konferencji był ks. kard. h.c. multiplex Zenon Grocholewski, prefekt Kongregacji Wychowania Katolickiego, który wygłosił wykład inauguracyjny.

Międzynarodowy Kongres – już po raz 7. zorganizowany w toruńskiej uczelni –  jest inicjatywą niezwykle potrzebną – zarówno studentom, jak i wykładowcom – zaznaczył prof. Piotr Jaroszyński.

– Chodzi tu o to, żeby zobaczyć problem z perspektywy doświadczeń historii i wiedzy tych przedstawicieli katolickich, którzy żyją i pracują w odmiennych warunkach  – bo inaczej wygląda sytuacja Kościoła w Egipcie, a inaczej w Kolumbii czy jeszcze inaczej w Niemczech. Dzięki temu ubogacamy nasze spojrzenie i zarazem nasze rozumienie, jaką siłą ciągle jest Kościół, jakie są zagrożenia i w jaki sposób możemy się bronić przed zagrożeniami zewnętrznymi, ale również wewnętrznymi – zauważył Profesor.

Pierwszym z prelegentów zakończonego właśnie drugiego, ostatniego dnia konferencji był ks. dr Ralph Weimann z Międzynarodowego Uniwersytetu Dominikańskiego Domuni w Brukseli. W swoim wystąpieniu podjął zagadnienie oddania się prawdzie w obliczu pokusy bycia „jak wszyscy inni”. Zwrócił uwagę, że do dawania świadectwa prawdzie poprzez chrzest został powołany każdy chrześcijanin.

– Aspekt poświęcenia życia zasadniczo przynależy do chrześcijaństwa, także gdy nie jest równoznaczny z męczeństwem. Cytat: „Kto nie bierze swego krzyża, a idzie za mną, nie jest mnie godzien”. Iść za Chrystusem oznacza: iść drogą Chrystusa; drogą, która prowadzi przez krzyż do światła zmartwychwstania i zbawienia, do wspólnoty z Bogiem. Być chrześcijaninem oznacza zatem: dawać świadectwo prawdzie, bronić jej i czynić ją w miłości – mówił ks. dr Ralph Weimann.

Prof. Diego Antonio Pineda R., dziekan Wydziału Filozofii na Papieskim Uniwersytecie Javeriana w Bogocie, mówił o prawdzie jako spełnieniu wolności człowieka. Prelegent podkreślił, że nie zdobywa się jej łatwo, ale poprzez różne wątpliwości i wyrzeczenia.

– Chodzi o pewności, które budujemy, aby zdać sprawę z tego, kim jesteśmy, jakie jest nasze miejsce w świecie, jakie są wartości, które wydają się rozstrzygające dla podejmowanych przez nas działań. Oczywiście chodzi o prawdę czy proste wierzenia, które weryfikujemy w sposób ciągły i poddajemy je intelektualnej krytyce. Za ich pomocą nie pragniemy stwierdzić jedynie, że świat jest w taki czy w inny sposób zbudowany, lecz chcemy odnaleźć światło pośród ciemności w naszym nieustannym poszukiwaniu sensu – podkreślił Prof. Diego Antonio Pineda R.

Jako ostatni, podczas kongresu przemówienie wygłosił prof. Chu-Fu Chen, wykładowca Katolickiego Uniwersytetu Fu Jen w Tajpeju. Przedstawił on problem prawdy w przekazie medialnym na przykładzie losu imigrantów w mediach azjatyckich.

– W dyskursie akademickim większość badań dotyczących migracji międzynarodowej odsłania, jak się okazało, zjawisko natywizmu lub ksenofobii w stosunku do cudzoziemców mieszkających na Taiwanie. Migrantów międzynarodowych od dawna uznawano za pewnego rodzaju problem społeczny. Stąd w wielu badaniach podkreśla się konieczność przystosowania społecznego i społecznej asymilacji międzynarodowych migrantów w kraju przyjmującym – powiedział prof. Chu-Fu Chen.

VII Międzynarodowe sympozjum zostało zakończone dyskusją panelową.

Organizatorami dwudniowego spotkania są Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej oraz Katedra Filozofii Kultury Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego imienia Jana Pawła II.

RIRM

drukuj