Studentka WSKSiM wśród laureatów konkursu oratorskiego na KUL-u

Aleksandra Hejda, studentka III roku kulturoznawstwa w Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej,  została laureatką  dwóch nagród w V Ogólnopolskim Międzyuczelnianym Konkursie Oratorskim na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim im. Jana Pawła II.

Zajęła III miejsce w kategorii artystycznej oraz zdobyła nagrodę publiczności, która wybierała spośród 50 uczestników.

Poniżej lista V Ogólnopolskiego Międzyuczelnianego Konkursu Oratorskiego 

Kategoria artystyczna:

1. Lidia Wiejaczka (KUL)

2 .Weronika Puszyk (KUL)

3. Aleksandra Hejda (WSKSiM)

Kategoria retoryczna:

1. Dorota Garbicz (UWr)

2. Dariusz Zagożdżon (KUL)

3. Michał Dec (KUL)

Kategoria interpretacji tekstu biblijnego:

1. Grażyna Grochowska (KUL)

2. Monika Kowalczyk (KUL)

3. Br. Karol Palus (KUL)

Kategoria mowy improwizowanej:

1. Arkadiusz Bartnicki (UMCS)

2. Michał Błaziak (KUL)

3. Alicja Kornicka (KUL)

Nagroda publiczności:

Aleksandra Hejda (WSKSiM)

* * *

Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej jest uczelnią niepubliczną. została utworzona 14 sierpnia 2001 r. decyzją Ministra Edukacji Narodowej i Sportu nr DSW-3-0145-218/TT/2001, jako niepaństwowa wyższa szkoła zawodowa i wpisana do rejestru niepaństwowych uczelni zawodowych pod pozycją 215. Misją Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu jest służba człowiekowi. WIĘCEJ

WSKSiM w Toruniu została ostatnio wyróżniona przez Polską Komisją Akredytacyjną za kształcenie na kierunku Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna. Spośród wszystkich uczelni wyższych ocenianych przez PKA, WSKSiM, jako pierwsza jednostka niepubliczna otrzymała ocenę wyróżniającą.

Wyróżnienie dotyczy studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym.

Spośród przyjętych przez Polską Komisję Akredytacyjną ośmiu kryteriów jakościowych, sześć uzyskało ocenę wyróżniającą: m.in. odnoszące się do opisu zakładanych celów i efektów kształcenia ocenianego kierunku oraz systemu potwierdzającego ich osiąganie, programu studiów, realizującej go kadry, a także wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia.

Wyróżniająco oceniono również infrastrukturę dydaktyczną oraz system wsparcia studentów w procesie uczenia się. Kolejna ocena jakości kształcenia planowana jest na lata 2022/2023. WIĘCEJ

RIRM

drukuj