WSKSiM rozpoczyna współpracę z Uniwersytetem Preszowskim na Słowacji

Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej rozpoczyna międzynarodową współpracę z kolejną uczelnią, tym razem z Uniwersytetem Preszowskim na Słowacji.

Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu ma już podpisanych ponad trzydzieści umów o współpracę z zagranicznymi uczelniami. Do tego grona dołączył Greckokatolicki Wydział Teologiczny Uniwersytetu Preszowskiego na Słowacji. Umowę podpisali wczoraj o dr Zdzisław Klafka CSsR oraz ks. prof. Peter Szturak. Ma ona na celu rozwój współpracy naukowej i dydaktycznej między tymi ośrodkami. Słowacki uniwersytet kształci studentów studiów magisterskich m.in. na kierunku edukacja medialna.

– Uważamy, że massmedia obecnie pełnią bardzo ważną funkcję w społeczeństwie. Oddziałują na psychikę człowieka. O tym wszystkim mówimy studentom – powiedział prof. Gabriel Pala, prodziekan Greckokatolickiego Wydziału Teologicznego Uniwersytetu w Preszowie.

Współpraca między toruńską a słowacką uczelnią polegałaby na wymianie kadry i studentów, prowadzeniu wspólnych badań i seminariów międzynarodowych oraz organizacji konferencji i sympozjów naukowych.

– Dzisiaj widzimy ucieczkę od duchowych korzeni chrześcijaństwa. Dlatego chcemy jakby tym kierunkiem odpowiedzieć też na te wyzwania i w jakiś sposób poszukiwać wspólnych rozwiązań, wspólnych dróg, wspólnych rekomendacji, które mogą pomóc Europie ukształtować bardziej przyjazne środowisko dla wielu narodów, dla wielu grup etnograficznych – powiedział prof. Kamil Kardis, wykładowca Uniwersytetu w Preszowie.

Wydział Teologiczny w Preszowie działa na podstawie prawa papieskiego i państwa Słowackiego.

 

TV Trwam News

drukuj