fot. WOT

WOT wspiera Domy Pomocy Społecznej

W całym kraju żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej wspierają 38 Domów Pomocy Społecznej. Terytorialsi pomagali pensjonariuszom między innymi  w Koszęcinie, Niedabylu i Drzewicy. WOT jest gotowy do dalszego wspierania Domów Pomocy Społecznej.

Mimo, że za funkcjonowanie DPS-ów z reguły odpowiadają gminy i powiaty, Wojsko Polskie, w tym Wojska Obrony Terytorialnej, stale dbają o bezpieczeństwo pensjonariuszy tych placówek. W przypadku, kiedy samorządy tracą kontrolę nad sytuacją, w DPS-ie reaguje wojewoda, który w sytuacji wyczerpania wszystkich możliwości może zwrócić się o wsparcie do Sił Zbrojnych. Taka pomoc udzielana jest obecnie w 38 DPS-ach na terenie całego kraju. Konieczność udzielania pomocy przez Wojsko Polskie wynika między innymi ze zbyt małego zaangażowania samorządów w walkę ze skutkami epidemii koronawirusa. Podczas Świąt Wielkanocnych dyżurowało tylko 3 proc. gmin i co ósmy powiat. To zbyt mało, ale żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej zapewnili bezpieczeństwo.

– Na dzisiaj brygady obrony terytorialnej w całej Polsce wspierają 38 Domów Pomocy Społecznej, ale liczba ta wciąż rośnie. Najczęściej zakres pomocy obejmuje dostawy żywności i środków ochrony osobistej, kontrolę sanitarną, ewakuację medyczną personelu i pensjonariuszy, wsparcie logistyczne, pobieranie wymazów czy też przeprowadzanie wywiadów epidemiologicznych – powiedział minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak.

Jednym z pierwszych Domów Pomocy Społecznej, któremu żołnierze WOT udzielili pomocy był ośrodek w Koszęcinie. Żołnierze 13. Śląskiej Brygady OT zaczęli wspierać placówkę od 30 marca. Dzięki zaangażowaniu żołnierzy udało się przyspieszyć pozyskanie wyników badań pensjonariuszy DPS-u. Śląscy terytorialsi zapewnili też dowóz środków materiałowych i transport kilkudziesięciu zdrowych osób do tymczasowego obiektu oraz skoordynowali przeprowadzoną przez żołnierzy 5. pułku chemicznego dekontaminację ośrodka.

W Niedzielę Wielkanocną żołnierze 9. Łódzkiej Brygady OT dobrowolnie zgłosili się do całodobowego wsparcia Domu Pomocy Społecznej w Drzewicy koło Opoczna.

Żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej wykonują zadania na rzecz walki z koronawirusem już od 6 marca – w dwa dni po wykryciu pierwszego przypadku zakażenia w Polsce. Od 18 marca WOT prowadzi pierwszą w historii ogólnopolską operację przeciwkryzysową pod kryptonimem „Odporna Wiosna”. Każdego dnia w bezpośrednie działania zaangażowanych jest ponad 5 tys. żołnierzy i przydzielonych pod dowództwo WOT podchorążych Akademii Wojskowych. Celem operacji  jest łagodzenie skutków kryzysu oraz wzmocnienie odporności na kryzys społeczności lokalnych. W ramach „Odpornej Wiosny” terytorialsi dostarczają żywność i leki, wspierają służby sanitarne i samorząd terytorialny, współpracują z ośrodkami pomocy społecznej i Caritasem, wspierają rodziny personelu medycznego, kombatantów, osoby starsze i przebywających w kwarantannie, oddają krew oraz prowadzą infolinię wsparcia psychologicznego.

radiomaryja.pl

drukuj