fot. WOT

Podkarpaccy terytorialsi zorganizowali Test&GO w Jarosławiu

3. Podkarpacka Brygada OT zorganizowała w Jarosławiu mobilny punkt poboru wymazów metodą „drive-thru”, czyli bez wysiadania z samochodu. Wymazy wykonywane są pracownikom i personelowi Zakładów Mięsnych „Sokołów” w Jarosławiu. Punkt pobierania wymazów zorganizowano na wniosek dyrektora Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej.

Punkt Test&GO w Jarosławiu będzie funkcjonował do soboty. Próbki do badań genetycznych na obecność koronawirusa są pobierane bezpłatnie od zarejestrowanych pacjentów 10 i 11 lipca w godzinach od 9.00 do 13.00 przez żołnierzy 3.PBOT oraz pracowników służb sanitarnych. Medycy dzisiaj pobrali ponad 80 próbek natomiast na jutro zaplanowano ponad 100 wymazów.

Utrzymywany przez Brygadę w gotowości mobilny punkt do poboru wymazów to element rejonu badań składający się z pięciu stref: oczekiwania, ewidencji, pobierania materiału do badań, odpoczynku i dekontaminacji. Aby ograniczyć ryzyko zakażenia koronawirusem do pobierania wymazów oraz obsady stanowisk grupy wymazowej delegowani są specjalnie wyselekcjonowani i przeszkoleni żołnierze. Nie mogą mieć więcej niż 45 lat, muszą być zdrowi, nie mogą chorować na choroby przewlekłe oraz nie mogli przebywać w ciągu ostatniego miesiąca w krajach o podwyższonym ryzyku zakażenia – podkreśla płk Dariusz Słota, dowódca podkarpackich terytorialsów.

Pobieranie wymazów, w tym metodą „drive-thru”, stało się jednym z głównych zadań WOT w ramach prowadzonej od blisko pięciu miesięcy zakończonej operacji „Odporna Wiosna” a obecnie prowadzonej  „Trwałej Odporności”. Do pobierania wymazów delegowani są żołnierze posiadający kompetencje co najmniej ratownika medycznego i ukończone specjalistyczne szkolenie w Wojskowym Ośrodku Medycyny Prewencyjnej.

***

3. Podkarpacka Brygada Obrony Terytorialnej na wniosek wojewody podkarpackiej deleguje od początku kwietnia cztery zespoły medyczne do wsparcia Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej. Żołnierze pobierają wymazy mobilnie w domach osób przebywających w kwarantannie, podopiecznych i personelu DPS oraz pracowników placówek medycznych. W sumie do tej pory pobrano blisko 3350 wymazów. Ponadto trzy zespoły medyczne z Podkarpacia na okres 4 tygodni włączyło się do działania na terenie województwa śląskiego wspierając 13 ŚBOT. Dziennie jeden zespół pobierał blisko 200 wymazów metodą „Drive thru”.

kpt. Witold Sura, rzecznik prasowy 3. Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej im. płk. Łukasza Cieplińskiego/radiomaryja.pl

drukuj