Autorstwa User:Darwinek - Praca własna, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=11139577

Wiceszef Min. Sprawiedliwości: Orzeczenie TSUE dot. zawieszenia ID jest pobawione mocy prawnej

Orzeczenie TSUE dotyczące zawieszenia Izby Dyscyplinarnej SN jest pobawione mocy prawnej – mówił we wtorek wiceszef Ministerstwa Sprawiedliwości Marcin Romanowski. „W związku z tym w sposób oczywisty i bezdyskusyjny mamy do czynienia z bezprawnym działaniem TSUE, działaniem w rzeczywistości politycznym” – dodał.

W połowie lipca Trybunał Sprawiedliwości UE uznał, że system odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów w Polsce nie jest zgodny z prawem UE. Dzień wcześniej TSUE zobowiązał Polskę do zawieszenia stosowania przepisów dotyczących w szczególności uprawnień Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego, która rozpoczęła działalność na mocy zmian w ustawie o SN z 2017 r. Tego samego dnia Trybunał Konstytucyjny orzekł, że przepis Traktatu o UE, na podstawie którego TSUE zobowiązuje państwa członkowskie do stosowania środków tymczasowych w sprawie sądownictwa, jest niezgodny z Konstytucją RP.

Wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski był pytany we wtorek w Polskim Radiu 24, czy mamy do czynienia z „miszmaszem” prawnym, czy też działaniami niezgodnymi z prawem UE.

„TK wyraźnie i stanowczo już to powiedział, że mamy do czynienia z działaniem pozaprawnym” – podkreślił.

„To orzeczenie, dotyczące zawieszenia ID, orzeczenie TSUE jest poza mocą, jest pobawione mocy prawnej” – podkreślił.

„Mamy zasadę kompetencji przekazanych w UE” – powiedział.

„To znaczy, jest domniemanie kompetencji państw członkowskich, a tylko te kompetencje, które są wyraźnie przekazane instytucjom centralnym UE, są w zakresie jej działania” – wyjaśnił.

„System sądowy, ustrój sądowy – to jest kompetencja państw członkowskich, to nie zostało przekazane w traktatach” – podkreślił.

„W związku z tym w sposób oczywisty i bezdyskusyjny mamy do czynienia z bezprawnym działaniem TSUE, działaniem w rzeczywistości politycznym, nie pierwszy raz w stosunku do Polski” – powiedział.

W ubiegłym tygodniu KE zagroziła Polsce sankcjami finansowymi za ewentualne niewykonanie decyzji i wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE dotyczącego Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego.

PAP

drukuj